Vrijdag 9 Oktober 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gemeenteweek: avond over het huwelijk
Gemeenteweek: spelmiddag kinderen
Gemeenteweek: jonge vrouwenavond
Gemeenteweek: volleybaltoernooi
Gemeenteweek: wijkavonden
Gemeenteweek: ouderenreis
Gemeenteweek: meidenavond 12-16 jaar
De nieuwe jeugdgids is uit!

Van 21 september tot en met 30 september heeft ds. Polinder samen met ds Drayer namens Deputaten Zending een werkbezoek gebracht bij Hessel en Coby Visser is Botswana. Hieronder kunt u daarvan enkele foto's zien.

Beide predikanten hebben een vergadering van vertaalteam meegemaakt. Ook hebben ze een workshop meegemaakt in een dorpje zo’n 150 kilometer de woestijn in. Hier worden bijbelverhalen vertaald in een Santaal die aan het Naro verwant is. De Bijbel wordt hier niet in zijn geheel vertaald omdat het om een relatief kleine groep mensen gaat. Een aantal bijbelse verhalen wordt vertaald en ingesproken zodat zij beluisterd en doorverteld kunnen worden. Een deel van het werkbezoek bestond uit vergaderingen met de predikanten van de Reformed Churches in Botswana. Zij worden door onze Zending ondersteund om het Evangelie te verkondigen onder de Sanmensen.

Dit najaar is de vrouwenvereniging “God is getrouw” van Urk aan de beurt om de jaarlijkse Kringavond te organiseren. Daarom worden alle vrouwenverenigingen en overige belangstellenden van harte uitgenodigd voor deze avond. Ds. C.P. de Boer zal dan spreken over de Psalmen. Het thema is: “Hoe functioneert je geloof in de Psalmen?”

De kringavond vindt plaats op D.V. woensdag 7 oktober a.s. De avond wordt gehouden in de grote zaal van de Maranathakerk. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Meer informatie is te verkrijgen bij Femmie de Boer – Snijder Tel. 0527-683342

Elke eerste donderdag van de maand is er in de Maranathakerk een gezamenlijke Bidstond voor Zending & Evangelisatie. Vanuit onze gemeente zijn er verschillende zendelingen en missionair diaconale werkers uitgezonden. We willen bidden voor hen en hun werk in het Koninkrijk van God. Daarnaast ook voor het Evangelisatiewerk dat ook onder andere vanuit onze gemeente plaats vindt, bijv. havenevangelisatie d.m.v. folderen en de tent.

De avond begint om 20:00 uur en duurt circa 1 uur. Wil jij een uur per maand apart zetten om mee te strijden voor de verkondiging van het Evangelie? Wees dan van harte welkom. De eerstvolgende avond is D.V. op donderdag 1 oktober in de Maranathakerk. 

Het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoeff organiseert op D.V. woensdag 30 september 2015 een tweedehands kledingbeurs voor het Bijbelvertaalwerk van het echtpaar in Tanzania. De beurs vindt plaats in de Maranathakerk en is van 14.00 uur tot 17.30 uur. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor ontmoeting met koffie en gebak.

Overigens wordt voor de beurs nog nette en schone kinder-, dames- en herenkleding gevraagd. U kunt deze kleding brengen in de Maranathakerk of bij Marlena Loosman (Winterpeil 22), Andrea Ras (De Giek 24), Punter 4 (Carolien Roman) of Nella Westerink (Gammels 14)

 

“Geweldig initiatief van de gezamenlijke kerken” “Thanks for this special meeting, God bless you” “Dank voor het gesprek, zegen op jullie werk” Zomaar enkele citaten uit het gastenboek van de evangelisatietent, die deze zomer op de haven heeft gestaan.

Waar we op eenvoudige wijze het Evangelie mochten brengen. Overdag tijdens de gesprekken en ’s avonds bij de avondsluiting. Of tijdens het folderen langs de haven tijdens de zomervakantie. Waar een Engelsman drie jaar nadat hij een folder ontvangen had, speciaal naar de Urker haven kwam om de gevers te bedanken en te vermelden dat dit de aanzet geweest was om God te gaan zoeken.

Voor al deze zegeningen wil de evangelisatiecommissie God danken tijdens een dank- en afsluitavond. Op DV donderdag 24 september in de Maranathakerk om 20:00 uur.

Morgen wordt D.V. de Jeugdzondag gehouden. Dat betekent dat een ieder na de morgendienst uitgenodigd wordt om samen een kopje koffie te drinken. Onderlinge ontmoeting is daarvan het doel. 's Middags wordt in het kader van de gemeenteweek/jeugdzondag een gezamenlijke zondagsschooldienst gehouden in De Schuilplaats. Aanvang is 14.30 uur. Een ieder van harte welkom. 

Na de middagdienst worden jongeren van 15 jaar en ouder uitgenodigd de preek na te bespreken. De vragen van deze preekbespreking zijn inmiddels online in te zien. Klik hier. Ook voor ouderen een goede gelegenheid om op deze manier de preek te overdenken en/of voor te bereiden.

Dagelijks Woord

  • Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus. -- Galaten 3:28