Woensdag 25 November 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Garnalen pellen voor de kerk
Gezellige knutselmiddag jeugd
Jeugdmiddag (6-12 jaar) schaatsen
Receptie ambtsjubileum ds. C. Bos
Bij een oude foto van het jeugdwerk. Herkent u ze?

Jaarlijks gaat er een groot bedrag naar de onderhoudskosten voor onze drie kerken en drie pastorieën. Om kosten te besparen worden al veel werkzaamheden door vrijwilligers gedaan.  Momenteel zijn vrijwilligers bezig om het rondom de Schuilplaats wat op te knappen. Kapotte rioleringsbuizen zijn vervangen, de tuin is wat gefatsoeneerd en er wordt een stuk straatwerk aangelegd om fietsen op te plaatsen zodat deze niet in de weg staan als in deze donkere dagen de kerk uitgaat.

Wil jij ook de helpende hand bieden? De onderhoudscommissie zoekt vrijwilligers! Van technisch onderhoud tot onkruid wieden. Ook op deze manier kunt u dienstbaar zijn voor de gemeente?

Lijkt het je wat? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In 2014 startte het LCJ een landelijke actie voor stichting Tot Heil des Volks en de eigen organisatie. De actieslogan was: Hart voor de ander. Zondagsscholen, jeugdclubs en jeugdverenigingen hebben zich enthousiast ingezet door diverse originele acties uit te voeren. Ook werden op Urk diverse acties gehouden. 

Op het Jeugdappel +16 van zaterdag 24 oktober jl. werd de actie afgesloten. Beide stichtingen kregen de helft van het prachtige bedrag van totaal € 111.148,61 euro overhandigd. Zowel het LCJ als Tot Heil des Volks ontvingen dus ruim 55.000,00 euro.

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 121:8

Met dankbaarheid jegens de Heere deelt de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha mee dat zijn emerituspredikant

Ds. C. Bos

Op 11 november 2015 jl. zijn 50-jarig ambtsjubileum mocht gedenken als dienaar van het Goddelijke Woord. Wij danken de Heere voor de trouwe arbeid die hij in onze gemeente en in onze kerken heeft mogen verrichten. 


Tevens hebben ds. en mevr. Bos op 26 oktober 2015 jl. herdacht dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We bidden hen voor nu en de toekomst van harte Gods zegen toe.

U wordt van harte uitgenodigd om ds. en mevr. Bos de hand te geven op D.V. zaterdag 21 november 2015 van 16:00 t/m 19:00 uur in de Immanuelkerk, Nagel 43 te Urk.

Namens de kerkenraad,
ds. C.P. de Boer, preses
C.J. Wakker, scriba

Adres: ds. C. Bos, Kotter 2 8322 EK  URK

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Thema van dit jaar is "De zeven zaligsprekingen uit het boek Openbaring" 

Aanstaande woensdag (18 november) wordt D.V. de tweede lezing van het winterseizoen gehouden. Onze oud-predikant ds. R. Kok zal dan voorgaan en stilstaan bij Openbaring 14:13. "En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen."

De
 collecte deze avond is voor Stichting Ontmoeting. Tijdstip is 20.00 uur in de Pnielkerk. 

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag 14 november hun hart ophalen in de Immanuëlkerk op Urk. De landelijk bekende musicus en kunstenaar Ronald de Jong komt naar Urk om een bijzonder concert te geven op het fraaie Verschueren/Kaat en Tijhuis-orgel. Hij heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met muziek van onder andere Asma, Bach, Dubois en werken van eigen hand. Daarnaast zal hij gaan improviseren.

Het concert begint om acht uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte om de onkosten te dekken.

In 1991 werden Hessel en Coby Visser door de CGK Urk-Maranatha uitgezonden naar Botswana. In samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers werd begonnen met het vertalen en op schrift zetten van één van de talen van de San, het Naro. Midden in de Kalahariwoestijn werd vanuit East-Hanahai een begin gemaakt met het omvangrijke, moeilijke werk.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

 

Dagelijks Woord

  • Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. -- Romeinen 8:38-39