Vrijdag 31 Oktober 2014
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Jeugdgids 2014 online
Thema winterseizoen 2014/2015
Koffiemorgen DV woensdag 5 november
Mannenontbijt met ds. Van Olst
Gezellige meidenavond 12-16 jaar
Wijkavonden 22 en 23 oktober 2014

Koffiemorgen "Jij draagt een kroon"

"Jij draagt een kroon" Dat is het thema van de koffiemorgen D.V. woensdag 5 november die gehouden wordt in de Maranathakerk. De spreekster is Willy Bakker-Huizinga, spreekster en schrijfster. In het voorjaar van 2008 heeft zij al eerder gesproken, toen over het onderwerp: ‘Lijden, en een vrij en blij leven, kan dat?’ 

Willy Bakker-Huizinga zal het onderwerp n.a.v. verschillende Bijbelgedeelten voor ons uitwerken. Daarbij komen o.a. de volgende vragen naar ons toe: ‘Hoezo, draag ik echt een kroon?’, ‘Is die kroon van mijn hoofd gevallen?’, ‘Wat straal ik uit?’

Lees meer...

Herdenking Hervormingsdag

Jaarlijks wordt de Hervormingsdag herdacht. Deze vindt D.V. woensdag 29 oktober 2014 plaats in De Schuilplaats. Aanvang is 20.00 uur. Ds. K. Visser uit Barendrecht zal dan voorgaan.

De opbrengst van de collecte is voor St. Ontmoeting

Lees meer...

LCJ dag 16+

Op D.V. zaterdag 25 oktober vindt weer het jeugdappel 16+ plaats. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat we daar gezamenlijk met de jongeren van CGK Eben Haezer en CGK Ichthus naar toe gaan. Het thema van de LCJ-dag is 'Gerechtigheid: een opgave voor het leven'. Hieronder vind je een promofilmpje.

De aanvang is om 15.30 uur. Om 13:45 uur vertrekken we vanaf de Maranathakerk met een bus richting Schiphol-Rijk. Aan het einde van de avond gaan we nog even langs de Mac Donalds voor een lekkere snack. We verwachten om half 12 weer op Urk te zijn! 

Lees meer...

Wijkavonden

Vorig jaar werd tijdens de gemeenteweek voor een eerste keer een wijkavond georganiseerd voor de diverse secties. Omdat deze wijkavonden bijzonder gewaardeerd werden door de gemeente, wil de kerkenraad ook dit jaar weer wijkavonden organiseren.  

Het thema van de wijkavonden is ´Gemeente-zijn in Bijbels licht´ Naast ontmoeting en de onderlinge bespreking van het thema zal de fondswervingscommissie een korte presentatie geven.  

 

Lees meer...

TUA themadag

Op 17 oktober 2014 staan de deuren van de TUA open voor belangstellenden uit de kerken. ’s Middags kunt u verschillende publieksvriendelijke colleges volgen, u laten rondleiden en informeren. Rond 18.00 uur kunt u (tegen een vergoeding van € 15,--) soep en een broodmaaltijd gebruiken.

Het avondprogramma zoomt in op de relatie tussen kerken(raden) en studenten rond de thema’s ‘roeping’ en  ‘preekbespreking’. Studenten, kerkenraadsleden en mensen van de TUA hebben hier een inbreng en er is veel ruimte voor gesprek. U en jij bent van harte welkom om de sfeer te proeven, kennis op te doen en mee te denken!

Lees meer...

Broodmaaltijd gemeenteleden

Op woensdag 15 oktober 2014 wordt er D.V. weer een gezellige broodmaaltijd georganiseerd voor de oudere gemeenteleden. We starten om 17.00 uur in de Immanuelkerk. Een maaltijd, met daarbij tijd voor  bezinning/bemoediging, samen zingen en elkaar ontmoeten.   

Er is een collecte voor de onkosten. Opgeven kan bij Lenie ten Napel (tel.68 4987. Ook kunt u zich opgeven door middel van het invullen van onderstaand formulier.

Lees meer...

Dagelijks Woord

  • Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest. -- 1 Petrus 3:18