Woensdag 17 September 2014
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Jeugdgids 2014 online
Thema winterseizoen 2014/2015

Dankavond evangelisatiewerk

Afgelopen zomer mocht op verschillende manieren op en rond de plaatselijke haven het Evangelie weer klinken. Vele mensen hebben zich ingezet om het Licht van het Evangelie te laten schijnen. De evangelisatiecommissie mag terugzien op een mooie zegenrijke zomer. "Ons hart vult zich met een ootmoedige dankbaarheid naar God toe dat Hij hier allemaal in voorzien heeft." 

Normaliter hield de commissie aan het eind van elke zomer een evaluatieavond, maar dit maal wil het een dankavond met zang en gebed organiseren. Deze avond vindt plaats op woensdag 17 september (morgen) in de Maranathakerk en begint om 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom. 

Startavond leiding verenigingen / zondagsschool

Na een mooie zomer zijn de voorbereidingen voor het nieuwe (kerkelijk) winterseizoen alweer in volle gang. En daarom organiseert de Jeugdraad een startavond voor de leid(st)ers van (jeugd)verenigingen, zondagsschoolpersoneel en commissieleden. Deze avond geldt niet alleen als opening, maar moet ook gezien worden als toerusting. 

De avond vindt plaats op DV dinsdag 16 september om 20.00 uur in de Immanuelkerk. Het thema van de avond is: "Een levende relatie." Ds. C.P. de Boer zal met ons over het thema na te denken, waarna er veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Uiterlijk 21.30 uur zal de avond afgelopen zijn. 

Lees meer...

Jeugdgids 2014 online

Aan het begin van het winterseizoen brengt de Jeugdraad jaarlijks een jeugdgids uit. Naast diverse aansprekende artikelen is er informatie te vinden van de catechisaties, jeugdverenigingen en de komende jeugdactiviteiten. En net als voorgaande jaren is het weer een prachtige editie geworden!  

De Redactiecommissie van de Jeugdraad heeft dit jaar gekozen voor het thema 'Een levende relatie.' Een bijzonder thema, waarvan de de betekenis ook D.V. aan de orde komen in de jeugdzondagen en op de kerkkampen. Het winterseizoen start na de jeugdzondag op DV 21 september 2014.

De jeugdgids kunt u digitaal inzien (kijk onderaan deze pagina onder het menu jeugdwerk)  

Let op: de jeugdgids is een groot bestand (23 MB). Al naar gelang uw internetsnelheid moet dit bestand gedownload worden

Op zoek naar bijbelstudiemateriaal?

Nu binnenkort de verenigingen weer beginnen zijn de leid(st)er waarschijnlijk ook al weer op zoek naar geschikt Bijbelstudiemateriaal. Daarom willen we de aandacht vestigen op de serie 'Uit de schat van het Woord' die ds. Korving heeft geschreven. 

In de serie zijn tot heden drie deeltjes verschenen. Zo is er een Bijbelstudie over Petrus, de apostel van de hoop, een studie over de brief aan de Hebreeën (brief voor de pelgrims) en een studie over de Jakobusbrief (Geloof en werken). Ieder hoofdstuk in iedere Bijbelstudie wordt afgesloten met gespreksvragen. 

De boekjes kosten 
€ 3,50 per stuk en kunnen besteld worden bij ds. Korving. 

Lees meer...

Zaterdag LCJ conferentie Belijdenis doen!

Denk jij erover na om op belijdeniscatechisatie te gaan? Verlang je ernaar om belijdenis af te leggen? Heb je misschien heel veel vragen over het doen van belijdenis? Of heb je net belijdenis gedaan? Je bent van harte welkom op de Kruispuntconferentie Belijdenis! Dit jaar vindt de conferentie plaats op DV 6 september in Meerkerk.

Elk jaar organiseert het LCJ deze dag voor alle jongeren die nadenken over het doen van belijdenis. Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Meld je aan of geef het door! Meer info? Klik hier 

Mocht je de belijdeniscatechisatie willen volgen, zou je je dan willen opgeven bij de predikanten (zie mailadressen elders op de website), zodat ze een afspraak kunnen maken voor een gesprek? Ook als je er voor jezelf nog niet uit bent, ben je welkom voor een gesprek. 

Lees meer...

Naar welke vereniging ga jij?

Het zou zomaar een berichtje in het kerkblad kunnen zijn….. 

“Aanstaande dinsdag start de mannen-/vrouwenvereniging X weer. We gaan verder waar we vorig jaar zijn geëindigd. We beginnen dus bij hoofdstuk 10 van het boekje.  We starten om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom." 

Een berichtje wat nieuwe leden niet echt over de streep zal trekken. Wat is het voor een vereniging? Hoe oud zijn de leden? Pas ik daar tussen? 

Om toch meer informatie te verstrekken heeft de Jeugdraad  en de redactie van de website een format ontwikkeld. Op deze manier kunnen gemeenteleden kiezen welke vereniging het beste bij hun past. Want gezamenlijke Bijbelstudie is toch wel van wezenlijk belang in de persoonlijke geestelijke groei.

Daarom het verzoek aan u als verenigingsleid(st)ers om onderstaand format in te vullen

Lees meer...

Dagelijks Woord

  • In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. -- Efeziers 1:7-8