Woensdag 27 Mei 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Bij een oude foto: bouw Maranathakerk
Uitje LCJ-dag
Kerkkamp 12-16 jaar
Kerkkamp -16 jr: bootcamp
Kerkkamp-16 jr: boomklimmen

Met het oog op de komende zomerevangelisatie organiseert de evangelisatiecommissie een drietal toerustingsavonden. Deze zijn bedoeld voor degenen die meewerken aan haven- of tentevangelisatie , maar zeker ook voor mensen die hier belangstelling voor hebben en ook graag iets willen betekenen voor de naaste.

Het is belangrijk dat er een goede voorbereiding plaatsvindt op het werk in Gods koninkrijk, waarbij de afhankelijk van de Heere getoond wordt.  Daarom wil de commissie graag op woensdag 27 mei om 20.00 uur (morgen) voor de eerste keer bij elkaar komen in de Schuilplaats, waar o.a. ds. Korving een praktische toerusting zal geven. Verder wil de commissie nog op andere leuke manieren laten zien wat dit werk precies inhoudt en wat je kunt verwachten. 

Andere gemeenten kennen het al en ook onze eigen orgelcommissie gaat over tot een zelfde actie: lege flessenbonnen inzamelen. Dat houdt in dat iedereen die een steentje bij wil dragen de flessenbonnen kan bewaren en in een daarvoor bestemd kistje achterin de kerk kan deponeren. Daartoe zal de commissie binnenkort in elk van onze kerkgebouwen een kistje achterin de kerk plaatsen, waarop vermeld staat dat het voor de flessenbonnen bestemd is.

De commissie hoopt dat iedereen hier voortaan aan wil denken, zodat de gemeente op deze wijze de verschillende kosten van onze orgels meehelpt te verlichten.

Woensdag 6 mei was het eindelijk zover; Kamp 13+. 45 jongeren en 13 leiders hadden lange tijd uitgekeken naar de kampdagen. 3 dagen vol activiteiten stonden op het programma.

We verzamelden in de Maranatha kerk om eerst gezamenlijk te ontbijten. Daarna werden we met auto's naar Ermelo gebracht om daar de eerste sportieve activiteit te gaan doen; klimmen in het klimbos in Ermelo. Het was de aftrap van 3 dagen vol met activiteiten, denk aan bootcamp, negenkamp, nachtspel/dropping, bijbels triviant, zingen bij het kampvuur. Zomaar een greep uit alles wat we gedaan hebben.

Verder ontbrak het ons niet aan heerlijk eten. Op de standaard Urker vraag: “oe eaw je ut van de kost?” kon alleen maar bevestigend gereageerd worden.

Gemeentekring “de Schakel” nodigt al haar medewerkers uit voor de jaarlijkse broodmaaltijd. Deze zal plaatsvinden op D.V. woensdag 20 mei 2015 (morgen.) Het belooft weer een gezellige avond te worden. De avond vindt plaats in een van de zalen van de Immanuelkerk en begint om 19.30 uur. Voor de onkosten zal een eigen bijdrage van € 3,00 gevraagd. 

De secretaresse van de diverse wijken zal de medewerkers telefonisch benaderen voor opgave. Ook kunt u zelf even contact opnemen. 

Heb jij weleens een roofvogel van heel dichtbij gezien? Of misschien wel op je hand gehad? Tijdens het komende Kinderappel heb je die kans! Speciaal voor jou is er een echte roofvogelshow. Dat wil je toch niet missen? Het kinderappel vindt plaats op Urk op DV 23 mei 2015. De Bijbelse vertelling wordt verzorgd door ds. W.A. Capellen. 

Als je de uitnodiging voor het Kinderappel hebt gezien, dan weet je dat het dit jaar over vogels gaat. Vogels die in de Bijbel bijvoorbeeld werden gebruikt om te zorgen voor mensen. Denk aan Elia die eten krijgt door raven. God die zorgt voor Zijn schepping, en ook wil zorgen voor jou. Naast de Bijbelse- en vrije vertelling, samen zingen, muziek en ontmoeting is er dit jaar een roofvogelshow waarin je roofvogels van heel dichtbij kunt zien. Wie weet kan je er zelfs mee op de foto! Misschien ben jij wel degene die in de show een vogel mag vasthouden of juist op de vlucht moet met de prooi. Je wil het vast niet missen, kom daarom met je club of ouders naar het Kinderappel. Neem gerust al je vrienden mee!

De organisatie vindt het leuk als je je vooraf even aanmeldt, zodat zij rekening kunnen houden met drinken etc. Klik hier

Op 25 april jl. werd Nepal opgeschrikt door een zware aardbeving. Er zijn duizenden doden gevallen. De beving, die zo’n tachtig kilometer ten noordwesten van hoofdstad Kathmandu plaatsvond, had een kracht van 7,9 op de Schaal van Richter. De eerste prioriteit ligt bij het bergen van de lichamen van mensen en dieren die door de ramp omkwamen. Dit om uitbraak van ziektes te voorkomen. Gewonden moeten verzorging krijgen. En natuurlijk is er behoefte aan onderdak en voedsel. Op sommige plekken is de puinhoop niet te overzien.

Onze steun is nodig en daarom wil de diaconie de collecte van zondag 10 mei bestemmen voor de hulp aan het rampgebied. Mogen we op uw gift en gebed rekenen? Wilt u liever via de bank uw gift overmaken dan kunt u dit doen op de rekening van de diaconie van de Chr. Ger. Kerk Maranatha IBAN NL75 ABNA 0483 2175 14 o.v.v. noodhulp Nepal. 

Dagelijks Woord

  • De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. -- 1 Petrus 5:10-11