Zaterdag 23 Augustus 2014
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Zeskamp bij afscheid zondagsschool
Kerkkamp 2014: groepsfoto
Kerkkamp 2014: bij het kampvuur
Kerkkamp 2014: fun!
Kerkkamp 2014: gezellig!

Naar welke vereniging ga jij?

Het zou zomaar een berichtje in het kerkblad kunnen zijn….. 

“Aanstaande dinsdag start de mannen-/vrouwenvereniging X weer. We gaan verder waar we vorig jaar zijn geëindigd. We beginnen dus bij hoofdstuk 10 van het boekje.  We starten om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom." 

Een berichtje wat nieuwe leden niet echt over de streep zal trekken. Wat is het voor een vereniging? Hoe oud zijn de leden? Pas ik daar tussen? 

Om toch meer informatie te verstrekken heeft de Jeugdraad  en de redactie van de website een format ontwikkeld. Op deze manier kunnen gemeenteleden kiezen welke vereniging het beste bij hun past. Want gezamenlijke Bijbelstudie is toch wel van wezenlijk belang in de persoonlijke geestelijke groei.

Daarom het verzoek aan u als verenigingsleid(st)ers om onderstaand format in te vullen

Lees meer...

Uitsmijter: gaten in de schutting

In het menu van de Jeugd helemaal onderaan deze pagina kunt u enkele Uitsmijters lezen. Opmerkelijke artikelen of verhalen die aanzetten tot nadenken. Een nieuwe Uitsmijter die aan de categorie wordt toegevoegd is die van de gaten in de schutting. 

Er was eens een jongen die zijn ouders erg veel verdriet deed. Ondanks de vermaningen van vader en de tranen van moeder, hij ging door op zijn zondige weg. Het geweten sprak, maar daar ging hij overheen, dronk het weg en feestte door. Kwam laat thuis, zijn ouders wachten lange nachten.

Jongen, je doet niet alleen ons verdriet, maar bovenal de Heere in Wiens Naam je gedoopt bent. Op een dag nam zijn vader hem mee naar de schutting. Hij had een zak spijkers en een hamer bij zich.

"Jongen, elke keer als je ondanks alles toch door gaat op deze zondige weg, sla ik een spijker in de schutting. Maar als je berouw toont haal ik ze er één voor één uit."

Lees meer...

Start zondagsschoolseizoen

Het einde van de zomervakantie komt in zicht. Het alledaagse leven begint langzaam aan weer vorm te krijgen, als volgende week ook weer de basisscholen beginnen. Dat betekent dat ook het werk van Zondagsschool De Goede Herder weer begint.

De start van het nieuwe zondagsschoolseizoen is D.V. aanstaande zondag (17 augustus.) Dit vindt plaats o
m 14:30 uur in de Maranathakerk. Meester Gerard Baarssen zal een vertelling verzorgen en samen wordt er gezongen. Ook zal er een collecte plaatsvinden, die ten bate is voor het zondagsschoolwerk.

Vriendjes en vriendinnetjes, vaders en moeders, bessies en bébés zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Verrichtingen Albert en Jacomine in Tanzania

Albert en Jacomine Verhoeff houden op hun website bloq hun verrichtingen in Tanzania bij. Een deel van een verslag willen we hieronder plaatsen.

Twee weken geleden waren we nog op Nederlandse bodem en wisten we niet echt hoe het leven in Tanzania zou zijn. Nu twee weken verder, beginnen we daar iets meer zicht op te krijgen. De afgelopen weken stonden namelijk in het teken van kennismaking met de Tanzaniaanse cultuur. Ook leerden we onze nieuwe collega’s op het kantoor kennen en kregen we uitleg over de organisatie waar we in gaan werken.

Vanwege de hoge temperaturen overdag is de timing hier anders. Zo wordt er midden in de nacht, niet ver van ons bed met veel kabaal gebouwd. Rond half vijf begint de moskee met de oproep tot gebed en tegen die tijd beginnen ook de hanen zich verantwoordelijk te voelen iedereen te wekken. Tegen een uur of half 7 wordt het te warm in ons bed en dus begint de dag hier vroeg. Omdat het ’s avonds rond 6 uur al donker wordt, gaan we vroeg naar bed.

Lees meer...

Vakantiebijbelschool weer van start

Kinderwerk Ichtus houdt ieder jaar een feestweek voor alle kinderen tussen zes en twaalf jaar, de Vakantiebijbelschool. Maandag 11 augustus is het DV weer zover. 

Vanaf dan is er de hele week tussen tien en twaalf uur ‘school’ in kerkgebouw De Poort. Aan de hand van het thema Beloofd is beloofd’ worden er Bijbelse vertellingen gehouden, liedjes gezongen, tekst geleerd en werkjes gemaakt. Ook krijgen de deelnemers wat lekkers te snoepen en te drinken. De kosten bedragen één euro per persoon en kinderen jonger dan zes jaar worden niet toegelaten.

Havenevangelisatie; neem eens een kijkje in de tent

Ook deze zomer gaan weer diverse vrijwilligers op en rond de haven van Urk weer Het Goede Nieuws vertellen. Dit gebeurt onder andere door de evangelisatietent op het haventerrein en het zgn. folderen langs de boottoeristen in de haven. Het thema van dit jaar is  ‘Wie of wat is je schat?’

De folderweken zijn vanaf week 29 t/m 35 (14 juli t/m 29 augustus) en de evangelisatietent staat in de weken 31+32 (28 juli t/m 08 augustus) op de haven. De gehele dag is in de tent gelegenheid om een kopje koffie te drinken, een gesprek te voeren en de kinderen kunnen kleuren of knutselen. Neemt u ook eens een kijkje in de tent. Wellicht kunt u wat hand- en spandiensten verrichten.  

Elke avond is er vanaf 20:00 uur zingen en een spreker, waarvoor u ook van harte wordt uitgenodigd. De sprekers zijn:

Lees meer...

Dagelijks Woord