Vrijdag 24 Oktober 2014
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Jeugdgids 2014 online
Thema winterseizoen 2014/2015
Koffiemorgen DV woensdag 5 november
Mannenontbijt met ds. Van Olst
Gezellige meidenavond 12-16 jaar
Wijkavonden 22 en 23 oktober 2014

LCJ dag 16+

Op D.V. zaterdag 25 oktober vindt weer het jeugdappel 16+ plaats. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat we daar gezamenlijk met de jongeren van CGK Eben Haezer en CGK Ichthus naar toe gaan. Het thema van de LCJ-dag is 'Gerechtigheid: een opgave voor het leven'. Hieronder vind je een promofilmpje.

De aanvang is om 15.30 uur. Om 13:45 uur vertrekken we vanaf de Maranathakerk met een bus richting Schiphol-Rijk. Aan het einde van de avond gaan we nog even langs de Mac Donalds voor een lekkere snack. We verwachten om half 12 weer op Urk te zijn! 

Lees meer...

Wijkavonden

Vorig jaar werd tijdens de gemeenteweek voor een eerste keer een wijkavond georganiseerd voor de diverse secties. Omdat deze wijkavonden bijzonder gewaardeerd werden door de gemeente, wil de kerkenraad ook dit jaar weer wijkavonden organiseren.  

Het thema van de wijkavonden is ´Gemeente-zijn in Bijbels licht´ Naast ontmoeting en de onderlinge bespreking van het thema zal de fondswervingscommissie een korte presentatie geven.  

 

Lees meer...

TUA themadag

Op 17 oktober 2014 staan de deuren van de TUA open voor belangstellenden uit de kerken. ’s Middags kunt u verschillende publieksvriendelijke colleges volgen, u laten rondleiden en informeren. Rond 18.00 uur kunt u (tegen een vergoeding van € 15,--) soep en een broodmaaltijd gebruiken.

Het avondprogramma zoomt in op de relatie tussen kerken(raden) en studenten rond de thema’s ‘roeping’ en  ‘preekbespreking’. Studenten, kerkenraadsleden en mensen van de TUA hebben hier een inbreng en er is veel ruimte voor gesprek. U en jij bent van harte welkom om de sfeer te proeven, kennis op te doen en mee te denken!

Lees meer...

Broodmaaltijd gemeenteleden

Op woensdag 15 oktober 2014 wordt er D.V. weer een gezellige broodmaaltijd georganiseerd voor de oudere gemeenteleden. We starten om 17.00 uur in de Immanuelkerk. Een maaltijd, met daarbij tijd voor  bezinning/bemoediging, samen zingen en elkaar ontmoeten.   

Er is een collecte voor de onkosten. Opgeven kan bij Lenie ten Napel (tel.68 4987. Ook kunt u zich opgeven door middel van het invullen van onderstaand formulier.

Lees meer...

Zondagavondzang in de Schuilplaats

D.V. zondag 12 oktober organiseert de commissie Zondagavondzang opnieuw een samenzang. 

Op het programma staan liederen die spreken van het vertrouwen op God. Leven dicht bij, en door Hem, daar willen we samen van zingen. Het orgel zal deze avond worden bespeeld door Hendrik van Veen, terwijl ds. H. Polinder het verbindend woord zal verzorgen.

Aanvang 20:30 uur in de Schuilplaats.

Zingen met het kerkkoor

De repetities van het gemeentekoor Cantate Deo zijn inmiddels weer begonnen. Iedere donderdagavond repeteert het koor hun  liederen van 20:00 uur tot 21:45 uur. Het koor zingt uitsluitend Nederlandstalig psalmen en geestelijke liederen.

Via deze weg wil het koor zich richten op de oudere leden van onze gemeente die nog graag een avondje willen zingen. Het koor bestaat voornamelijk uit oudere leden. Natuurlijk zijn ook jongeren hartelijk welkom. Dus zing lekker eens mee!

Meer info over het kerkkoor vindt u onderaan deze webpagina, in het menu 'Commissies' Ook kunt u daar enkele nummers beluisteren. 

Dagelijks Woord

  • En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. -- Jesaja 2:2-3