Maandag 26 September 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gemeenteweek: happen en stappen
Gemeenteweek: zwemfestijn
Gemeenteavond: CGK-zijn in 2016
Gemeenteweek: meidenavond
Gemeentedag
Gemeenteweek: jonge vrouwenavond

Afgelopen zondag werd voor de onderstaande gemeenteleden voorbede gedaan. Om privacyredenen worden alleen de naam en adres genoemd. Dit artikel is daarnaast alleen op maandag in te zien.

Voorbede en dankzegging zondag 25 september 2016

Aan het begin van het winterseizoen wordt jaarlijks de Jeugdgids uitgebracht. In de jeugdgids staan interessante artikelen, maar ook informatie over de verenigingen en catechisaties. Het thema van dit jaar is "Op de uitkijk!"  Net als vorig jaar bestaat de jeugdgids uit twee delen: een deel voor -16 jaar en een deel voor 16+.

De redactiecommissie van de Jeugdraad heeft weer een prachtige editie van de Jeugdgids afgeleverd dit jaar. De gids kunt u ook online inzien. Klik hier 

Vorige week stond in het teken van de gemeenteweek, waarmee het nieuwe winterseizoen jaarlijks mee wordt geopend. Tegelijkertijd werd stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van onze gemeente. De diverse vrijwilligers hadden weer diverse mooie, aansprekende activiteiten georganiseerd. Dat bleek ook wel uit de animo voor de activiteiten. Alle activiteiten waren  nagenoeg direct volgeboekt! Als afsluiter van de gemeenteweek werd zaterdag rond de Koningshof de gemeentedag georganiseerd. Een gezellige dag voor het hele gezin. Met de Jeugdzondag, die als thema "Op de uitkijk!' meekreeg. 

De organisatoren hopen dat de diverse activiteiten de samenbinding in onze grote gemeente ten goede komt. De organisatie wil de diverse vrijwilligers dan ook bedanken voor hun inzet. Maar bovenal ontvangt Hij alle eer. Het werd een mooie week, die onder Zijn zegen mocht plaatsvinden. Als gemeente mochten we Hem zondags dan ook daarvoor danken. 

Morgen wordt D.V. de Jeugdzondag gehouden en daarmee wordt ook de gemeenteweek afgesloten. Het thema van het komende winterseizoen is "Op de uitkijk!"

Na de morgendienst wordt u uitgenodigd om gezamenlijk een bakje koffie te drinken. Komt u ook gezellig? 's Middags om 14.30 uur start de zondagsschool in de Immanuelkerk. Alle kinderen worden hiervoor (samen met de (groot)ouders) voor uitgenodigd. 

Na de middagdienst worden jongeren van 15 jaar en ouder uitgenodigd de preek na te bespreken. De vragen van deze preekbespreking zijn inmiddels online in te zien. Klik hier. Ook voor ouderen een goede gelegenheid om op deze manier de preek te overdenken en/of voor te bereiden.

Morgen (woensdag 14 september) zal DV in de Koningshof een gemeenteavond worden gehouden. Jaarlijks werden diverse wijkavonden georganiseerd, maar in verband met het 40-jarig bestaan van onze gemeente zal nu dus een gezamenlijke gemeenteavond worden gehouden. Aanvang is 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom. 

Op de gemeenteavond zal ds. Korving een inleiding houden over wat nu eigenlijk 'Christelijke Gereformeerd' is. Na de pauze zullen een aantal (oud-) kerkraadsleden iets vertellen over het ontstaan van onze gemeente in 1976. Dit gebeurt aan de hand van een panelgesprek en presentatie. Een belooft met dit alles een interessante en leerzame avond te worden. 

Kent u de website het ABC van het geloof? (klik hier) Een initiatief van het LCJ. De jongerenorganisatie kreeg van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Het LCJ vroeg zich vervolgens af dat als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven?

Vandaar dat een website is ontwikkeld, waarbij diverse kernwoorden worden uitgelegd, zoals doop, verzoening en hel. De website blijkt een succes te zijn. Vandaar dat het LCJ begin september de website uitbreidt met de uitleg van (nog) meer Bijbelse kernbegrippen. 

Neem eens een kijkje op www.abcvanhetgeloof.nl

 

Dagelijks Woord