Zaterdag 18 April 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BBQ Koningsdag voor 16+
Thema avond "Geloofwaardig opvoeden" D.V. 30 april 2015
Mannenontbijt met ds. Uitslag

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten:: 1e collecte Evangelisatie, 2e voor de kerk 

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland is er een bond van vrouwenverenigingen. Om het contact nog meer te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag. Deze dag wordt telkens op een andere plaats in Nederland gehouden. Dit jaar wordt de bondsdag gehouden op D.V. 21 april in Bunschoten. Het thema van de dag is ”Lijden in Gods Hand”. Petronella Baarda uit Zeist hoopt daarover een inleiding te houden. Zij is werkzaam als psycholoog bij Driestar educatief en in oktober afgestudeerd als theoloog aan de TUA op dit onderwerp. Het wordt weer een dagprogramma dat begint om 10.30 uur en duurt tot circa 15.30 uur. Er wordt € 5,- voor de consumpties gevraagd.

Net als vorig jaar reizen de diverse vrouwenverenigingen van onze kerk af met eigen vervoer. Om het alles te coördineren wordt gevraagd aan een ieder de bondsdag bezoekt contact op te nemen met zr. Jannie ten Napel tel. 68 3399.

Op D.V. zaterdag 18 april 2015 is het weer zover: het Jeugdappel -16 van het LCJ! Dit jaar is het thema ‘Liefde gevraagd!’, met ’s middags een ontdekkingstocht door NEMO. Ben je 12-16 jaar? Dan is dit iets voor jou! Het thema wordt tijdens het morgenprogramma uitgewerkt in een verhaal, een filmpje en een korte lezing. De filmpjes zijn op Urk opgenomen!

In de middag gaan we op onderzoek uit in NEMO, het grootste Science Center van Nederland. Een ontdekkingstocht door vijf verdiepingen met tentoon-stellingen, experimenten, demonstraties, activiteiten; kortom, voor ieder wat wils. Je ontdekt zelf hoe alledaagse dingen toch heel bijzonder zijn en hoe de wereld werkt. We gaan deze dag met de bus en vertrekken om 08.15 uur bij de Lichtboei. Rond 17.00 is de dag afgelopen en eten we patat in de Lichtboei.

Het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoeff organiseerde woensdagmiddag 8 april een tweedehands kledingbeurs voor het Bijbelvertaalwerk van het echtpaar in Tanzania. De beurs vond plaats in de Maranathakerk en heeft het mooie bedrag van 500 euro opgebracht. Het comité is dankbaar voor dit mooie bedrag en wil een ieder bedanken voor zijn/haar medewerking. 

Van de hand van ds. Korving is een nieuw boek verschenen "Kennis in viervoud." Ware kennis van God gaat samen met zelfkennis, wordt ontleend aan de Bijbel en leidt tot gefundeerde hoop. Ware kennis komt voort uit een waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Over die kennis gaat dit boek. Het boek leent zich voor persoonlijke overdenking en studie. Door de toevoeging van gespreksvragen na elk hoofdstuk is het ook geschikt voor gebruik op vereniging of Bijbelkring.

Het boek is te koop in de boekhandel. Mocht je meerdere exemplaren willen bestellen, dan kan men deze (met korting) aanschaffen bij ds. Korving. 

Klik hier om een aantal bladzijden te kunnen lezen. Klik hier

In verband met het paasweekend zal de uitgifte van de collectebonnen niet op maandagavond maar op de gebruikelijke plaatsen (Schuilplaats en Immanuelkerk) op D.V. dinsdagavond plaatsvinden. De diaconie beschikt sinds kort over een pinautomaat in de Immanuelkerk. Zo wordt het u als gemeentelid nog makkelijker gemaakt. 

Dagelijks Woord

  • En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus. -- Kolossenzen 3:23-24