Vrijdag 6 Mei 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Nieuwe website: www.abcvanhetgeloof.nl
Genieten op de bazar
BBQ Koningsdag 2016
Gezelligheid bij BBQ
Mannenontbijt 23 april 2016

Op zaterdag 07 mei zal D.V. de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden met de stemgerechtigde leden. Naast de bespreking van de financiële stukken zal in deze vergadering de verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. De avond begint om 20:00 uur in de Maranathakerk. De namen van de voorgedragen broeders en de financiële cijfers staan vermeld in het kerkblad. 

Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba.

In verband met het naderende vertrek van ds. C.P. de Boer naar CGK Sliedrecht wil de kerkenraad het beroepingswerk binnenkort oppakken. Hiervoor wil de kerkenraad ook een bezinningsuur te houden. Tijdens dit uur willen we onder leiding van ds. Korving de ontstane situatie neerleggen bij de voeten van de Koning van de kerk. Tevens is het goed om al luisterend naar Zijn Woord bepaald te worden bij dat wat de Heere ook nu tot ons te zeggen heeft.

Het bezinningsuur wordt gehouden op dinsdagavond 3 mei (vanavond) in De Schuilplaats (aanvang 20.00 uur.)

Vanaf 2015 zijn er grote landelijke veranderingen doorgevoerd in de zorg. Voorheen regelde de overheid op het terrein van zorg, jeugd, werk en onderwijs alles. Nu wordt deze verantwoordelijkheid steeds meer overgedragen aan de maatschappij. De gemeente constateert dat de veranderingen meer en meer zichtbaar worden in de diaconale en pastorale zorg. 

Verricht u vrijwilligerswerk in de kerk, bent u betrokken bij de gemeentekring of bent u (oud) kerkenraadsraadslid? Vandaag (donderdag 28 april) organiseert de gemeente Urk en Caritas Urk om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de veranderingen en de rol daarin van de kerken. 

Op verzoek van verschillende gemeenteleden de kerkenraad besloten heeft om na het catechisatie-seizoen een drietal woensdagavonden te beleggen voor volwassenen om hen toe te rusten (volwassencatechisatie.) Mede omdat door ziekte de eerste avond niet kon doorgaan zijn in de data wijzigingen aangebracht.

De data van de toerustingsavonden zijn:
- woensdag 11 mei spreekt ds. Polinder over het thema: Geestelijke groei
- woensdag 1 juni spreekt ds. Korving over het thema: Sterven in Bijbels licht
- woensdag 15 juni spreekt ds. De Boer over het thema: Zekerheid van het geloof (aan de hand van boekje van J.C. Ryle)

Op D.V. zaterdag 23 april 2016 wordt in de Immanuelkerk weer een mannenontbijt georganiseerd. De inleiding zal verzorgd worden door de heer Moens, directeur van VGS. De VGS is het kennis- en dienstencentrum voor het christelijk en reformatorisch onderwijs

Misschien bent u nog nooit geweest, maar het kan natuurlijk ook zijn dat u een trouwe bezoeker bent. Jullie zijn in ieder geval allemaal van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Wat gaan we doen? We beginnen zoals altijd met het ontbijt. Een ontbijt met heerlijke brood, koffie, thee en verse vleeswaren.

Klik hier om je op te geven.

Het werd vandaag een mooie prachtige bazar op een unieke, ruime locatie. Met de vele bezoekers werd het ook gezellig. Er was veel aanbod van kleding, prullaria, eten, kinderactiviteiten, boeken en zoveel meer. De bazar bracht uiteindelijk het mooie bedrag van € 22.000 op. En dat betekende ruim € 5.000 meer dan vorig jaar, toen de bazar € 17.000 opbracht.

De bazarcommissie wil de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet deze dag, maar ook voor de inzet voorafgaand aan de bazar. Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor de mooie opbrengst deze dag.

Dagelijks Woord

  • En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. -- 1 Johannes 1:5