Dinsdag 27 Januari 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
interieur oude Schuilplaats
ski-activiteit jeugd
Gemeentekringavond Veranderende Zorg

Het is de bedoeling dat dit jaar weer een nieuwe uitgave van de gemeentegids verschijnt. Een gids met alle namen, adressen, telefoonnummers van de gemeenteleden.

Om te zorgen dat deze uitgave zo nauwkeurig mogelijk is, vraagt het kerkelijk bureau u om uw gegevens te controleren, zoals deze in de huidige gids staan. Wilt u eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan het kerkelijk bureau? Ook als u twijfelt of u iets hebt doorgegeven! 

Br. Fokke Bakker is telefonisch bereikbaar op nr. 68 3372 of 68 4642. Of op mobiel 06-4036 0985. Mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot kunt u onderstaande formulier invullen.

Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie weer een kampweekend voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Het thema van het kerkkamp is 'Een levende relatie'. De locatie is de Wildwal in Lunteren en de kosten bedragen € 65,00 per persoon. Klik hier om de locatie te bekijken. 

Net als voorgaande jaren staan er weer diverse uiteenlopende activiteiten op het programma: sportieve uitdagingen, ontmoeting , gezelligheid en natuurlijk de verdieping van het thema vanuit de Bijbel.

Geef je snel op! Het aanmelden kan via het snelmenu (rechts bovenaan) onder het kopje ´aanmelden activiteiten.´

 

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Thema van dit jaar is "De kerk een wonder!"

Aanstaande woensdag (21 januari) wordt D.V. de derde lezing van het winterseizoen gehouden. Ds. A. van der Weerd zal dan voorgaan en stilstaan bij het onderwerp '
De kerk en haar Koning en leden' De collecte deze avond is voor Stichting Ontmoeting.

Tijdstip is 20.00 uur in de Schuilplaats.

Nadat ds. R. Kok met emeritaat is gegaan heeft de kerkenraad van CGK Noordeloos het beroepingswerk weer opgepakt. De kerkenraad heeft in dat kader bij enkelvoudige kandidaatstelling ds. H. Polinder aan de gemeente van Noordeloos voorgesteld. Na de stemming in de gemeente is daadwerkelijk een beroep op onze predikant uitgebracht. 

CGK Noordeloos heeft in 2006 en 2009 ook al eens een beroep op ds. Polinder uitgebracht. De gemeente telt momenteel ongeveer 550 leden en behoort tot de Classis Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.cgknoordeloos.nl

We bevelen zowel onze predikant als de gemeente van Noordeloos aan in uw gebeden. 

Op DV 24 januari 2015 is het weer diakenendag. Dit jaar organiseert het diaconaat van de CGK deze dag samen met het Diaconaal Steunpunt (GKv en NGK). Het thema is: Lef om lief te hebben! Bent u diaken of diaconaal betrokken, kom dan ook op deze zaterdagmorgen naar Veenendaal.

Prof. dr. Roel Kuiper, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Rotterdam, zal ons een praktijkverhaal bieden over het lef om de gemeenschap rondom je woon- en leefplek lief te hebben.

Meer info over de diakenendag? Klik hier

Het nieuwe preekrooster 2015 is online gezet. In dit rooster staat vermeld welke predikanten en kandidaten het komende jaar D.V. hopen voor te gaan.

"… door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde....” DLR 1 par. 3

Het preekrooster kunt u inzien in het menu onderaan deze website. Het staat vermeld onder het kopje 'Kerkdiensten'

Dagelijks Woord

  • Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. -- Efeziers 2:13-16