Zondag 26 Juni 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Kerkkamp 16-
Beachvolleybaltoernooi
Kijken bij het beachvolleybaltoernooi
Genieten bij het beachvolleybaltoernooi
Nieuw boek ds Korving over de vreugde van de rustdag

Dit is een live uitzending vanuit de Immanuelkerk. De Schuilplaats kunt u live beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdienst nabestellen of naluisteren? Klik hier

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten: 1e collecte Diaconie, 2e voor de kerk

Vandaag (donderdag 23 juni) is er D.V. weer een bidstond in de Maranathakerk.

Tijdens deze avond willen we biddend het werk van de onder andere door onze gemeente uitgezonden zendelingen ondersteunen. Tevens willen we deze avond ook bidden voor de moslims in onze omgeving. Onlangs is voor hen de Ramadan begonnen. Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof; we willen bidden dat de Heilige Geest ook in hun harten gaat werken en dat ze Jezus Christus mogen erkennen als Zaligmaker.

De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Maranathakerk. 

De zondag als christelijke rustdag komt steeds meer onder druk te staan. De maatschappij legt druk op winkels om op zondag open te zijn. Sommige christenen roepen de kerk op om terug te keren naar de sabbat. Enerzijds zijn er kerkmensen die aan de zondagsviering een oud-testamentische ingeving geven, anderzijds zijn er die verregaand bereid zijn mee te gaan in de eisen van de maatschappij.

Ds. Korving heeft onlangs een boekje geschreven over de vreugde van de rustdag. Het boekje met als titel 'Kom tot Zijn rust!' biedt een handreiking op bezinning en is te koop bij de Urker boekhandels en ook op internet.

De zomer nadert met rasse schreden en door de evangelisatiecommissie worden dan ook de voorbereidingen worden getroffen voor evangelisatie op en rond de haven. Vanuit onze gemeente wordt er gefolderd langs de haven en staat er de Evangelisatietent. Voordat de activiteiten plaatsvinden worden er een aantal toerustingsavonden gehouden, die om 20.00 uur beginnen. Deze zijn op:

30 juni in kerkgebouw De Bron - Arjan v/d Noort (Kampen)
07 juli in de Ichthushof - Cor Weeda (TWR/ de Bijbel door)
14 juli Maranathakerk - Bidstond

Op verzoek van verschillende gemeenteleden de kerkenraad besloten heeft om na het catechisatie-seizoen een drietal woensdagavonden te beleggen voor volwassenen om hen toe te rusten (volwassencatechisatie.)

Ds. De Boer zal op DV woensdag 15 juni 2016 de derde toerustingsavond van dit seizoen leiden. Het thema is "Zekerheid van het geloof." Dit doet hij aan de hand van het boekje van J.C. Ryle.

De avond vindt plaats in de Maranathakerk en begint om 20.00 uur. Op de avond zal er ruimschoots gelegenheid zijn om over het desbetreffende onderwerp vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Dagelijks Woord

  • Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. -- 1 Johannes 5:1-2