Woensdag 10 Februari 2016
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Koffiemorgen 09 maart 2016
Inschrijving weekend weg jeugd is geopend. Ga je mee?

Dit is een live uitzending vanuit de Immanuelkerk. De Schuilplaats kunt u live beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdienst nabestellen of naluisteren? Klik hier

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van de plaatselijke biddag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten: 1e collecte Diaconaat Hulpverlening, 2e voor de kerk   

Woensdag 10 februari, de tweede woensdag van de maand, wordt op Urk de Biddag voor de visserij gehouden. Een bijzondere dag met een eigen achtergrond en geschiedenis. Een geloofstraditie van ruim 165 jaar! Het was ds. Jacob Nentjes die in 1848 als voorzitter van de kerkenraad van de kleine Christelijke Afgescheiden Gemeente het voorstel deed om jaarlijks in het voorjaar een gemeentelijke biddag te houden.

 

Ds C.P. de Boer heeft het beroep aanvaard dat CGK Sliedrecht Beth-El op hem had uitgebracht. Gisteravond heeft hij dit besluit meegedeeld aan de kerkenraad.  En daarmee moet onze gemeente binnenkort afscheid nemen van de predikant, die vanaf oktober 2010 onze gemeente mocht dienen. De gemeente van Sliedrecht telt ongeveer 1.400 zielen.

In het belijden dat de Heere “goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap stuurt, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil..” mogen we het alles ook bij Hem neerleggen. Ons gebed is dan ook of Hij onze grote gemeente, maar ook de overige predikanten en de kerkenraad in de pastorale zorg wil gedenken. 

In het komende kerkblad zal ds De Boer zijn besluit toelichten. “Dit geeft me even de tijd om alle emoties te laten bezinken en mij nu eerst te richten op het gezin” aldus de predikant. Ook dat mag voor ons allen een gebedspunt zijn. 

Het is misschien wel één van de leukste jeugdactiviteiten van de Activiteitencommissie; het jeugdkamp. De voorbereidingen voor de kampen in 2016 zijn inmiddels in volle gang en net als voorgaande jaren worden er twee jeugdkampen georganiseerd. Eén voor de leeftijdscategorie van 13-16 jaar en één voor 17 jaar en ouder. 

Dat veel jongeren mee willen doen aan de kampen blijkt wel uit het feit dat het kamp voor 13-16 jaar inmiddels al vol zit. Wel kun je je nog op een reservelijst laten plaatsen. Die van de oudere leeftijdscategorie is een week geopend en de aanmeldingen stromen ook al binnen. Wil je mee? Wees dan snel! Klik op het rechtermenu 'aanmelden activiteiten.' 

Voor de broeders en zusters die pas getrouwd zijn of die binnenkort hopen te trouwen organiseert onze gemeente een aantal avonden over het huwelijk. De (komende) echtparen hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Op 24 februari wordt DV stilgestaan bij de Bijbelse basis van het huwelijk. Op 9 maart verzorgt mevrouw Groeneveld een avond over het thema communicatie in het huwelijk. Als laatste avond (16 maart) spreekt mevrouw Alie Hoek-Van Kooten over seksualiteit. De avonden vinden plaats in de Immanuelkerk.

Voor degene die al langer getrouwd zijn organiseert het LCJ de jaarlijkse huwelijksconferentie. Diverse echtparen hebben deze conferentie in het recente verleden al eens bezocht en waren hier zeer positief over. Ook iets voor jou en je echtgenoot(o)t(e)? Klik hier. 

 

Dagelijks Woord