Woensdag 2 September 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
De nieuwe gemeentegids is uit
Jongeren zingen op het strand
Vakantiebijbelschool met 800 kinderen
Kerkkamp 16+

Donderdag 03 september is er D.V. weer een bidstond in de Maranathakerk; tijdens deze avond willen we biddend het werk van de onder andere door onze gemeente uitgezonden zendelingen ondersteunen. 

De avond begint donderdag om 20:00 uur en vindt plaats in de Maranathakerk. 

Woensdag 9 september houdt de zondagsschool een leuke kindermiddag in de Maranatha kerk, wat o.a. in het teken zal staan van de LCJ-actie "Hart voor de ander." Aan het einde van de middag (ongeveer 16.00 uur) is er voor de kinderen een leuke en lekkere verassing! Er wordt een collecte gehouden die ten bate is voor het zondagsschoolwerk. 

Alle kinderen vanaf zes jaar zijn van harte welkom! De middag begint om 14.30 uur en bestaat uit zingen, luisteren, spel en natuurlijk ACTIE!   Meer informatie kan ingewonnen worden bij:  Anne-Marie Korf (06-27200723) Lois Snijder (06-11122140) of Andrea Kaptijn (06-11994486)

Onlangs is de nieuwe gemeentegids verspreid. Degene die de gids nog niet hebben ontvangen kunnen deze bij de kosters vragen.

Anders dan in de voorgaande gemeentegids ontbreekt in de nieuwe editie de lijst van leden gesorteerd op adres. Dit heeft te maken met de maximale grootte van de gemeentegids bij de drukker. Zoals op eerste bladzijde van de gemeentegids vermeld staat kan deze adressenlijst desgewenst opgevraagd worden bij het kerkelijk bureau (klik hier

 

Wegens een bestuursreis van de Stichting Shaare Zedek en een werkbezoek aan het gelijknamige ziekenhuis in Jeruzalem is ds. H. Korving afwezig van 24 t/m 29 augustus. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de wijkouderlingen, of op ds. H. Polinder of ds. J. Westerink.

 

Nu de scholen weer begonnen zijn, start ook het zondagsschoolseizoen weer. Aanstaande zondag zijn de kinderen D.V. weer welkom in de diverse locaties. Zo vlak voor het nieuwe seizoen vraagt het bestuur wel aandacht voor een aantal zaken.

Verhuizing 
De Cornelis Zeemanschool verhuist naar de nieuwe Harmpje Visserschool. Dit vanwege een tekort aan beschikbare lokalen op de Cornelis Zeeman. Doordat de nieuwe Harmpje Visserschool meer lokalen heeft, hebben we de geboden kans aangegrepen om de Cornelis Zeeman in te ruilen voor deze nieuwe locatie. Concreet houdt dit in dat er een behoorlijke verschuiving zal plaatsvinden Hieronder een schets zoals de verdeling van de leerlingen door de zondagsschool aan u voorgesteld wordt:

De in Canada woonachtige organist André Knevel en panfluitiste Liselotte Rokyta treden D.V. zaterdag 15 augustus samen op tijdens een sfeervol zomeravondconcert in de Immanuëlkerk. Dit concert wordt georganiseerd door de orgelcommissie. 

De twee muzikanten hebben een gevarieerd programma samengesteld met onder andere improvisaties en bewerkingen van liederen en composities van Knevel. Daarnaast staan klassieke werken op het programma, van bijvoorbeeld Elgar, Schubert en Haydn.

Aanvang is acht uur, belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De toegang is vrij, wel wordt een collecte gehouden. 

Dagelijks Woord

  • Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. -- Romeinen 5:20-21