Maandag 3 Augustus 2015
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
De nieuwe gemeentegids is uit
Vossenjacht zondagsschool
Kerkkamp 16+
Kerkkamp 16+: het medicijn

Afgelopen zondag werd voor de onderstaande gemeenteleden voorbede gedaan. Om privacyredenen worden alleen de naam en adres genoemd. Dit artikel is daarnaast alleen op maandag in te zien.

Voorbede en dankzegging zondag 02 augustus 2015

Denk jij erover na om op belijdeniscatechisatie te gaan? Verlang je ernaar om belijdenis af te leggen? Heb je misschien heel veel vragen over het doen van belijdenis? Of heb je net belijdenis gedaan? Je bent van harte welkom op de Kruispuntconferentie Belijdenis! 

Elk jaar organiseer het LCJ deze dag voor alle jongeren die nadenken over het doen van belijdenis. Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Meld je aan of geef het door! Klik hier voor meer info.

 

Ook deze zomer gaan weer diverse vrijwilligers op en rond de haven van Urk weer Het Goede Nieuws vertellen. Dit gebeurt onder andere door de evangelisatietent op het haventerrein en het zgn. folderen langs de boottoeristen in de haven. 

De folderweken zijn vanaf week 28 t/m 33 (06 juli t/m 15 augustus) en de evangelisatietent staat in de weken 31+32 (27 juli t/m 07 augustus) op de haven. De gehele dag is in de tent gelegenheid om een kopje koffie te drinken, een gesprek te voeren en de kinderen kunnen kleuren of knutselen. Neemt u ook eens een kijkje in de tent. Wellicht kunt u wat hand- en spandiensten verrichten.

Elke avond is er vanaf 20:00 uur zingen en een spreker, waarvoor u ook van harte wordt uitgenodigd. De sprekers zijn:

In maart deelde het LCJ het bericht dat Kees van Vianen afscheid zou nemen van het LCJ. De organisatie is daarna door een zware tijd gegaan en is er veel gebeurd. Het LCJ is nu dankbaar dat ze nu kunnen delen dat er een nieuwe weg geopend is. Het ontslag van Kees van Vianen werd onlangs teniet gedaan nadat een door de Raad van Toezicht aangestelde onafhankelijke commissie advies had uitgebracht.

Ds. Westerink: "Als we terugblikken op de achterliggende maanden, realiseren we ons dat dit proces veel pijn en moeite heeft veroorzaakt bij diverse betrokkenen. In de weg van gesprekken, belijden en vergeven, is nu een nieuwe weg gebaand. Het is onze hartelijke bede om in dienst van de Heere verder te gaan, 'om het hart van alle jongeren'".De organisatie is dankbaar voor het gebed en meeleven dat ze de afgelopen tijd ervaren hebben.

De nieuwe gemeentegids is uit! In de nieuwe gemeentegids staat niet alleen informatie over onze grote gemeente, maar staan ook de adressen vermeld van alle gemeenteleden. Een mooi naslagwerk dus voor als u bijvoorbeeld een gemeentelid een kaartje wil sturen. De lay out is dezelfde als het kerkblad. 

In de vorige gids stonden ook de adressen op alfabetische volgorde. In verband met de maximale grootte van de gemeentegids moest deze dit keer achterwege blijven. Deze kan echter wel opgevraagd worden bij de ledenadministratie, br. Fokke Bakker. In verband met de vakantieperiode wordt de gemeentegids niet gelijktijdig verspreid in alle wijken. 

Ziet u fouten in de nieuwe gids? Geef dit dan direct door aan de ledenadministratie. Klik hier. 

 

In het winterseizoen 2015-2016 wordt de Vormingscursus voor de 46e maal georganiseerd. Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn een 6-tal actuele onderwerpen geselecteerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onderwerpen voor te bereiden en te behandelen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode september 2015 tot maart 2016. Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist.

Dagelijks Woord

  • Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. -- 1 Timoteus 2:5-6