Woensdag 26 Februari 2020

Op woensdagavond 29 januari belegt DV mannenvereniging ” Gedenk te leven ” een vergadering waarop iedereen die belangstelling heeft hartelijk wordt uitgenodigd.

Het thema voor die avond is: De feesten van de Heere. Inleider is de heer Van de Lagemaat, die over dit onderwerp een boekje heeft geschreven. Er is een korte pauze met koffie/thee, daarna zaler gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur in een van de zalen van de Schuilplaats.

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8