Woensdag 26 Februari 2020

Intussen zijn Albert en Jacomine al een tijdje terug in Tanzania. Hieronder treft u de Januari-nieuwsbrief van het het zendingsechtpaar. 

Wat hebben we een fijne tijd gehad de afgelopen maanden! Onze twee meisjes moesten de eerste weken wel wat wennen en vooral Carolien was vaak verdrietig omdat ze haar honden mistte. Maar nadat ze op school was begonnen, was dat snel voorbij. Ze heeft het erg fijn in haar klasje en komt vaak thuis met leuke verhalen over dingen die gebeurd zijn of een nieuw lied dat ze heeft geleerd. Zelf vind ik het soms wel wat jammer dat ze zoveel naar school gaat, ze is thuis ook zo gezellig. Maar dat geeft wel weer meer tijd voor andere dingen en om extra veel boekjes met Miriam te lezen. Die houdt erg van meegaan op de koffie bij een tante, bes of vriendin en daarover vertelt zij dan later weer aan Carolien. Carolien vierde haar verjaardag voor de eerste keer met al onze familie erbij en dat was echt een hoogtepunt!

Sangu Nieuwe Testament bij de printer


De laatste stap voor het printen van het Sangu Nieuwe Testament was het typesetten. Dit is een uitgebreid proces dat bestaat uit heel veel checks. Zien de voetnoten er overal hetzelfde uit? Hoeveel afstand nemen we vanaf de boven- onder- en zijkant en is dat overal juist doorgevoerd? Zijn alle plaatjes duidelijk en staan ze op de juiste bladzijde? Wat schrijven we met een hoofdletter en wat niet? Staat er op elke bladzijde een paginanummer? Klopt de inhoudsopgave met de paginanummers? En zo zijn er nog ontelbare dingen op te noemen waarover een beslissing genomen moest worden en moest worden doorgevoerd. Het hele proces heeft dubbel zoveel tijd gekost dan van te voren gepland was en hierdoor heeft Albert heel veel gewerkt tijdens ons verlof. Ook waren er veel andere dingen die zijn aandacht vroegen. Het is eigenlijk de bedoeling dat er tijdens een verlof ruimte is om uit te rusten van de afgelopen veldperiode en nieuwe kracht op te doen voor de komende periode. Helaas is het anders gelopen. Maar het Nieuwe Testament ligt nu wel bij de printer en daar zijn we daar onze God en Vader dankbaar voor! Hij geeft ons wat we nodig hebben, en vaak nog zoveel meer.

Jullie weten vast nog wel de onzekerheid die er twee jaar geleden was rond onze werkvergunning. Het was erg spannend maar we kregen er toch nog een! Enkelen van onze collega's hebben in de afgelopen tijd geen nieuwe vergunning gekregen en hebben hierdoor Tanzania moeten verlaten. Onze organisatie heeft erg zijn best gedaan om een vertrouwensband op te bouwen met de mensen van de overheid die hierover gaan, maar in de afgelopen maanden werden al deze mensen vervangen door nieuwe ambtenaren en werden opnieuw enkele aanvragen geweigerd. Met onze huidige vergunning kunnen we nog tot april in Tanzania blijven werken. Maar op onze vergunning staat wel heel duidelijk dat het onze laatste vergunning is. Officieel zouden we dus geen nieuwe aan mogen vragen. Eerder waren we van plan het toch te gaan proberen. Maar gezien de ontwikkelingen de afgelopen tijd heeft dat weinig zin.

Onze organisatie is momenteel op zoek naar een ander land in de buurt van Tanzania om vanuit daar te gaan werken voor Tanzania. Wij hebben besloten vanaf mei vanuit Nederland het werk voort te zetten. Albert zal als consulent voor andere talen gaan werken en hij zal dan enkele keren per jaar naar Tanzania reizen voor checks met de teams daar.

Het is een moeilijke beslissing geweest. Van tevoren hadden we gehoopt dat we 12 jaar in Tanzania zouden we kunnen blijven, omdat Jacomine Carolien zelf les kan geven tot groep 8. Om ons hele leven daar los te gaan laten, afscheid te nemen van onze vrienden en ons thuis te moeten achterlaten, de gedachte daaraan doet pijn en we zouden het liever anders zien. Toch geloven we dat dit voor ons nu de juiste weg is. En dat we toch verder kunnen werken voor Wycliffe, maakt het wel iets minder moeilijk. Dit mooie werk willen we voorlopig toch graag voortzetten en er is veel vraag naar het werk van consulenten want ook veel van de andere taalgroepen komen nu in de laatste fase van het vertaalwerk. Dat betekent dus heel veel checkwerk! We hopen dat jullie ons ook in deze nieuwe situatie blijven steunen.

Hartelijke groet,
Albert, Jacomine, Carolien en Miriam

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8