Zaterdag 8 Augustus 2020

De zomer is weer in aantocht en dat betekent dat er weer veel mensen ons bijzondere dorp komen bezoeken . Al jaren leggen we contact met de toeristen die we op de haven ontmoeten en we merken dat zij vaak schapen zijn zonder Herder... dat doet wat met je ! De rijkdom die we mogen hebben in Jezus Christus als onze Herder gun je, als het goed is, ook ieder ander... Daarom willen we ook deze zomer die kans niet laten liggen en de opdracht die Jezus zijn discipelen gaf in de praktijk brengen , zodat Zijn koninkrijk uitgebreid mag worden tot eer van Zijn naam. 

We hebben uw steun nodig in de vorm van gebed, want dit lukt niet in eigen kracht . We kunnen ook nog nieuwe mensen gebruiken; je hoeft geen 'vlotte babbel' te hebben of een theologische opleiding, maar hart voor je medemens en dankbaarheid jegens je Schepper!

Bel of app ons als je eens mee wilt gaan. Janine Hoefnagel - 0627 092673/ Johan Romkes - 0651 910286

DV woensdag 24 juni willen we bij elkaar komen om dit seizoen met gebed te beginnen. Meld je daarvoor even aan i.v.m. het toegestane aantal bezoekers.

U staat niet in vuur & vlam en u wilt ons toch helpen door een gift? Dat kan op bankrekeningnummer 41.70.32.404 t.n.v. Evangelisatiecommissie ‘Maranatha’

 

Dagelijks Woord

  • En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. -- Romeinen 8:11