Donderdag 9 April 2020

Deze week worden een tweetal leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd in de gemeente. Doet u mee? 

Aanstaande woensdagmorgen (11 maart) zal er weer een koffiemorgen gehouden worden voor alle zusters (en belangstellende broeders) van de gemeente. Gemeentekring De Schakel zal dan stilstaan bij het thema rond de vervolgde Christenen. De koffiemorgen begint om 09.30 uur in de Maranathakerk. Meer info: Klik hier. Donderdag wordt een heus stamppotbuffet georganiseerd. Dit wordt gedaan om de actie van CGK Vrouw te ondersteunen. Het buffet begint om 18.00 uur in de Maranathakerk. Meer info: klik hier. 

Tot slot wordt u gewezen op het gebedsuur wat aanstaande donderdag wordt georganiseerd. Samen de handen vouwen voor evangelisatie, zending en de noden in de gemeente. 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13