Zaterdag 6 Juni 2020

Het jongerenevent zal worden uitgezonden via een speciaal kanaal op YouTube. Dit kanaal is voor de jeugdactiviteiten. Het event wordt dus NIET uitgezonden op het kanaal waar de erediensten op worden uitgezonden. 
Klik hier om naar het kanaal van CGK Maranatha Urk Jeugd te gaan. 

Dagelijks Woord

  • Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God! Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. -- 1 Samuel 2:1-3