Zaterdag 8 Augustus 2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om met een (groot) deel van de gemeente samen te komen in onze erediensten. We zijn als gemeente daarvoor dankbaar en zien uit naar de onderlinge ontmoeting onder Zijn Woord.

Helaas is het nog niet mogelijk om iedereen de gelegenheid te geven om twee keer op een zondag naar de kerk te komen, maar onze kerkgebouwen zijn wel groot genoeg om met meer dan 100 gemeenteleden bij elkaar te komen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de strenge (hygiëne)voorschriften van het RIVM in acht moeten worden gehouden. 

In zeer korte tijd moest de kerkenraad dus een procedure opzetten. Want om met meer dan 100 leden per dienst te ontvangen is het echt noodzakelijk om per dienst vast te leggen wie wanneer in welk kerkgebouw een dienst heeft bijgewoond. Daarom is het nodig dat we een systeem opzetten.

Wij vragen daarom van degene die de kerkdienst wil bezoeken om zich eenmaal te registreren. 

Voordat u zich registreert leest u eerst onderstaande goed?

Hoe verloopt dan deze procedure?
De procedure verloopt eigenlijk in een aantal stappen:

  1. Door middel van onderstaande registratie geeft u aan dat u de kerkdienst graag wil bezoeken. U geeft daarbij ook het gewenste kerkgebouw op.
  2. Aan de hand van het aantal registraties en kijkend naar het aantal beschikbare zitplaatsen in de kerkgebouwen deelt de kerkenraad u in een groep in. Per groep wordt een uitnodiging verstuurd voor het bijwonen van de kerkdienst. Dit gaat buiten u om. 
  3. In de week voorafgaand aan de kerkdienst ontvangt u een uitnodiging per mail om de ochtend- of middagdienst te bezoeken. Ontvangt u geen mail, dan is het dus nog niet uw beurt. Alleen degene die een uitnodiging ontvangen mogen die zondag dus de kerkdienst bezoeken. 
  4. Vanuit de mail beantwoordt u de vraag of u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Tegelijk geeft u aan of u wel/geen klachten heeft. Op deze manier heeft de kerkenraad zicht op wie wanneer in een kerkgebouw zit (naar de strenge eisen van het RIVM).

Gaat de crèche ook open? 
Om te weten met hoeveel kerkgangers u komt wil u natuurlijk weten of de crèche ook open gaat. De kerkenraad heeft daar lang over gesproken, rekening houdend met de RIVM-maatregelen. Maar juist het reguleren van de looproutes, de ophoping van mensen in de gangen heeft de kerkenraad doen besluiten om de crèche vooralsnog niet open te doen. 

De registratie geldt voor een huisgezin!
Wat zeer belangrijk is, is dat de registratie geldt voor een huisgezin (zelfde woonruimte!) Het is administratief onmogelijk om rekening te houden met gezinsleden die in andere kerkgebouwen kerken. Daarvoor is onze gemeente simpelweg te groot. In de registratie wordt daarom gevraagd naar het 'aantal kerkgangers'. Dat betekent dat u uw baby niet hoeft op te geven, maar bijvoorbeeld wel de vriendin van uw zoon die met u naar de kerk gaat!

Wat als je geen mailadres hebt?
De kerkenraad beseft dat niet iedereen een mailadres heeft. Met name de ouderen zullen dit niet hebben. Daarom wordt gevraagd om ook daarin naar elkaar om te zien. U zou het mailadres van uw zoon, dochter, vriend(in) of kennis kunnen gebruiken. Deze moet dan ook naar u terugkoppelen of en wanneer u uitgenodigd bent voor het bijwonen van de kerkdienst.

Een uniek mailadres
Natuurlijk moeten we ook misbruik zien te voorkomen. Het totaal aantal aanmeldingen willen we immers wel zuiver houden. Daarom kunt u een mailadres slechts eenmaal gebruiken. Schrijft u voor een ander in dan moet u dus wel een ander mailadres gebruiken. 

Maar ik kan nu niet weten of ik later dit jaar de kerkdienst kan bezoeken?
Dat klopt, maar u zult begrijpen dat het een administratieve rompslomp zal zijn om hier rekening mee te houden. Het gaat om het voornemen op dit moment. De kerkenraad zal niet meer uitnodigingen versturen dan het maximaal aantal zitplaatsen. Dus nu registreren en via de uitnodigingsmail kunt u aangeven of u aanwezig bent. 

Hoeveel gemeenteleden worden uitgenodigd?
Rekening houdend met 1,5 meter afstand gaat het om ongeveer 30% van de bezetting van een kerkgebouw. Dat betekent: Immanuelkerk (290), Maranathakerk (250) en Schuilplaats (240)

Blijft de online uitzending beschikbaar? 
Ja, die blijft beschikbaar voor de drie kerkgebouwen. Via de website kunt u zondags naar de desbetreffende kerkdienst. 

Hoe zit het dan met de bijzondere diensten?

Omdat we het totaal aantal registraties in groepen verdelen kan de kerkenraad ook rekening houden met bijzondere diensten. Dan immers zullen ook mensen van buiten onze gemeente de kerkdienst bezoeken. 

Hoe wordt in het kerkgebouw rekening gehouden met de maatregelen?
De RIVM-maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent o.a. een afstand van 1,5 meter. Om dit te waarborgen zullen diakenen en gemeenteleden u bij binnenkomst naar een zitplaats begeleiden. Dit kan dus anders zijn dan uw eigen plek! 

En voor de rest?
U zult begrijpen dat het voor de kerkenraad een hele moeilijke afweging is geweest. Tal van commissies en ambtsdragers hebben zich, met gedegen onderzoek, gebogen over de (on)mogelijkheden van de maatregelen. De kerkenraad vraagt uw begrip dat wellicht niet alles voor u persoonlijk gerealiseerd kan worden. Tegelijk roept de kerkenraad u als gemeentelid op om in het alles uw eigen verantwoordelijkheid te kennen, met daarbij ook te hebben voor mogelijke risico's.  Wanneer u klachten hebt verzoekt de kerkenraad u om de dienst niet bij te wonen. 

Tot slot
We zijn dankbaar dat we elkaar weer mogen ontmoeten rondom Gods Woord. De strenge maatregelen zorgen er echter wel voor dat er rond de zondagse erediensten diverse zaken geregeld moeten worden. Denk aan begeleiding buiten de kerken en schoonmaak, begeleiding in de kerk etc. Wilt u daaraan ook uw medewerking verlenen? Dat kunt u ook hieronder aangeven. Zo kan de kerkenraad een rooster hiervoor opstellen.

Inschrijven

Inschrijfformulier

* verplicht
Aanhef *
 
Voorkeur kerkgebouw *
Bent u bereid om te helpen rond de kerkdiensten? (niet verplichte velden)
 
 
Nadat u zich heeft ingeschreven verschijnt er een pop-up venster. Dan is uw inschrijving gelukt! Dit venster kunt u dan wegklikken. 

Dagelijks Woord