Maandag 8 Maart 2021

Nu er diverse evaluaties zijn gedaan, het systeem van de uitnodigingen ietwat is aangepast en het aantal genodigden verhoogd is voert de kerkenraad een aantal wijzigingen door. 

Extra ochtenddienst Immanuelkerk
In de afgelopen tijd is de capaciteit in alle kerkgebouwen geoptimaliseerd. Toch kunnen de gemeenteleden in de Immanuelkerk minder vaak naar de kerk dan de  leden naar andere kerkgebouwen. Dit heeft te maken met het groot aantal inschrijvingen voor dit kerkgebouw. Daarom is besloten om vanaf zondag 20 september de ochtenddiensten in de Immanuelkerk te verdubbelen (08.45 en 11.00 uur). Deze extra optie is grondig onderzocht. Omdat het kerkgebouw beschikt over een uitstekend ventilatiesysteem is het alles en haalbaar en daarom verantwoord. De gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor kerkbezoek in de Immanuelkerk zullen hierover worden geïnformeerd via de mail. 

Crèches in alle kerkgebouwen open


Uit de gehouden evaluatie bleek dat de proef met de crèche in de Immanuelkerk (die afgelopen 2 weken al weer open was) goed is verlopen. Daarom zijn ook vanaf aanstaande zondag de crèches in de andere kerkgebouwen (Maranatha en Schuilplaats) weer open.

Kinderen tot 8 jaar mogen gebracht worden. Er zullen 2 leidsters aanwezig zijn in de crèche. Ouders worden verzocht na de dienst in de kerkzaal te blijven wachten totdat de kerkzaal leeg is. Daarna kunnen ouders hun kind(eren) ophalen. Dit om opstoppingen in de hal te voorkomen.

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36