Maandag 8 Maart 2021

Aan het begin van ieder winterseizoen wordt een jeugdgids uitgebracht. Zo ook dit jaar. Het thema van dit jaar is "Thuis in het geloof!" Als gevolg van de RIVM-maatregelen en de diverse bijzondere kerkdiensten is de start van het winterseizoen 2020 op DV zondag 04 oktober 2020

De redactiecommissie van de Jeugdraad heeft opnieuw een prachtig mooie jeugdgids afgeleverd met mooie en aansprekende artikelen. Deze is samen met het kerkblad verspreid onder de leden. Klik hier voor de uitgave 2020. Wil je de vorige edities nog eens doornemen? Deze zijn te downloaden via het menu onderaan deze pagina (via 'Kerkelijke uitgaven')

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36