Donderdag 4 Maart 2021

Voor het nieuwe seizoen Winteravondlezingen heeft de commissie Winteravondlezingen (WAL) gekozen voor het thema 'de wedergeboorte'. In een zestal lezingen zal dit thema worden uitgediept door prof.dr. A. Baars.Na de eerste lezing kunnen er ook vragen worden ingediend en deze worden dan op de eerstvolgende lezing behandeld.

Vanwege de Corona maatregelen dient u zich aan te melden via de website van de kerk (volgt binnenkort). U krijgt daarna een uitnodiging (let wel; vol is vol). Als u geen uitnodiging krijgt kunt u meekijken/luisteren via een livestream. De avonden vinden plaats in kerkgebouw 'De Schuilplaats' en deze beginnen om 20:00 uur en hebben de volgende indeling:

1e Lezing 14 Oktober: De noodzaak van de Wedergeboorte (Joh 3:5).

2e Lezing 11 November: Het geheim van de Wedergeboorte. (Efeze 2:4-5).

3e Lezing 2 December: Wedergeboorte en geloof ( Joh 1 :12-13).

4e Lezing 20 Januari: Wedergeboorte en liefde (1 joh 3:9).

5e Lezing 17 Februari: Wedergeboorte en hoop ( 1 Petrus 1:3-5).

6e Lezing 17 Maart: Wedergeboorte en geestelijke groei (1 Petrus 2:2)

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19