Zondag 13 Juni 2021

 Een tijdje geleden is een grondige verbouwing uitgevoerd in de Schuilplaats. Met dit artikel willen we jullie een inkijkje geven in het uiteindelijke resultaat en dat mag er zijn. We zijn blij en dankbaar dat de verbouw voorspoedig is gegaan en de foto's spreken voor zich.

 Een woord van dank gaat uit naar onze bazar commissie die met de vele acties die georganiseerd zijn de financieële middelen bij elkaar gespaard heeft om dit mogelijk te maken. Daarnaast ook dank aan een ieder die op zijn of haar wijze heeft meegewerkt aan de verbouwing zelf!

 

 
 
   
       

 

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11