Maandag 8 Maart 2021

 Een tijdje geleden is een grondige verbouwing uitgevoerd in de Schuilplaats. Met dit artikel willen we jullie een inkijkje geven in het uiteindelijke resultaat en dat mag er zijn. We zijn blij en dankbaar dat de verbouw voorspoedig is gegaan en de foto's spreken voor zich.

 Een woord van dank gaat uit naar onze bazar commissie die met de vele acties die georganiseerd zijn de financieële middelen bij elkaar gespaard heeft om dit mogelijk te maken. Daarnaast ook dank aan een ieder die op zijn of haar wijze heeft meegewerkt aan de verbouwing zelf!

 

 
 
   
       

 

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36