Zondag 13 Juni 2021

UPDATE 19-11-2020

Deze week hebben we als Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) de gang van zaken rondom de eredienst opnieuw gewogen nadat we twee weken geleden tot het pijnlijke besluit moesten komen om verder af te schalen.

Het besluit van twee weken geleden namen we in de verwachting dat dit voor twee weken zou zijn waarna we opnieuw de situatie zouden beoordelen. Dankbaar zijn we als we zien dat de landelijke trends de goede kant op gaan alhoewel ook hier nog geen sprake is van een wenselijke situatie waarbij gedacht kan worden aan grote versoepelingen van de maatregelen. Plaatselijk is de situatie echter nog dusdanig dat er geen sprake is van een dalende trend en wordt de huidige plaatselijke situatie nog steeds gekwalificeerd als zeer ernstig en was er de afgelopen week sprake van een brandhaard in onze dorpsgemeenschap.

Niet alleen in de plaatselijke gemeente, maar ook in onze eigen kerkelijke gemeente dringt het steeds verder door en komt het steeds dichterbij. Als we alleen al kijken naar onze predikanten die afgelopen zondag niet voor konden gaan en in het bijzonder denken we dan aan de zorgelijke situatie van ds. J. van Vulpen. Dit sterkt ons wel in het besluit van twee weken geleden dat we dit niet ten onrechte hebben besloten en dat we de situatie serieus moeten nemen.

Deze indringende signalen en ook oproepen vanuit de plaatselijke gemeente roepen ons allereerst als kerkenraad maar daarna ook ons allemaal als gemeenteleden om onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor de bescherming van onszelf en onze naaste is het nodig dat we de regels en de adviezen zo goed als mogelijk opvolgen en daarom hierbij de oproep om dit te doen. Niet alleen in de kerkgebouwen maar juist ook in de persoonlijke sferen bij familie en vrienden.

Als kerkenraad hebben we besloten dat de huidige maatregelen met 2 weken verlengd worden die momenteel als volgt zijn:

- Maximale aantal kerkgangers voor de erediensten blijft 30 personen
- Huis- en pastorale bezoeken worden twee weken langer opgeschort. Noodzakelijke bezoeken worden in onderling overleg met inachtneming van de RIVM-regels afgelegd.
- Catechese 18- en verenigingen kunnen gelukkig nog steeds doorgaan. Wel zal nog strikter worden toegezien op naleving van de RIVM-regels. 
- Catechese 18+ wordt via de livestream verzorgd
- Dringend advies voor alle kerkgangers om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
- Bij het verlaten van de kerk voldoende afstand houden, dit is het meest risicovolle moment van de dienst omdat iedereen dan de kerk verlaat.

We hopen dat u mee kunt voelen met de worsteling die we als kerkenraad doormaken. We nemen deze besluiten niet lichtvaardig, maar alles overwegend en biddend voor Gods aangezicht. Wij zien op dit moment helaas nog geen andere mogelijkheid. Met u en jullie kijken we uit naar verbetering van de situatie. Zodra het mogelijk is zal de kerkenraad de capaciteit in de eredienst weer opschalen zodat we met meer broeders en zusters, ouderen, jongeren en onze kinderen in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn.  

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen. 

Met broederlijke groet, 

Uw en jullie kerkenraad 

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11