Donderdag 21 Januari 2021

UPDATE 12-12-2020 

De beperkende maatregelen met betrekking tot de erediensten houdt ons als kerkenraad maar ook u als gemeente bezig. Wij ervaren moeite bij het nemen van beslissingen wanneer de beperkingen strenger worden en proeven ook het verdriet en het verlangen van u als gemeente om weer samen te willen komen rondom Gods geopende Woord. 

Ook deze week zijn we als Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) wederom bij elkaar gekomen en waren deze zaken een belangrijk onderwerp waarin verschillende factoren opnieuw gewogen zijn. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar de situatie van dit moment maar voor onszelf ook een richting/route bepaald die we als leidraad aanhouden gedurende de corona periode. Deze route zit gekoppeld aan het geldende risiconiveau die de overheid bepaald. Daarbij hebben we wel uitgesproken dat wij de plaatselijke situatie mee laten wegen.  Aan de hand van vastgestelde criteria met betrekking tot besmettingen wordt een risiconiveau bepaald waaraan verschillende richtlijnen hangen. 

In deze routekaart die in concept is voorbereid door het CIO (Interkerkelijk Contact in  Overheidszaken) hebben we dexe voor dit moment afgestemd op onze eigen situatie. Doordat onze kerkgebouwen groot zijn en goed geventileerd kunnen worden zijn we vanaf vorige week opgeschaald naar 10% capaciteit. Voor de Immanuelkerk is dit bijvoorbeeld 100 personen. Hierbij worden vanaf volgende week de kinderen onder de 13 jaar niet meegeteld. Dit houdt in dat we extra personen uitnodigen aan de hand van de demografische leeftijdsverhouding per wijk. Dus voor de Immanuelwijk worden 25 personen extra uitgenodigd omdat het percentage jongeren onder de 13 jaar daar 25% is. Als u dus een uitnodiging krijgt, hoeft u zelf niet nog eens de kinderen eraf halen, deze tellen voor de registratie wel gewoon mee. 

Naast deze opschaling van aantal personen worden vanaf volgende week zoals eerder dit jaar dubbele morgendiensten in de Immanuëlkerk belegd. Dit betekent dat de eerste morgendienst dienst om 8.45 uur begint en de tweede morgendienst om 11.00 uur. 

Voor de lagere risiconiveaus zijn de richtlijnen ook duidelijk en hopen we met de routekaart ook duidelijker en sneller te kunnen communiceren naar u als gemeente toe. Het is ook ons verlangen en onze bede om met zoveel mogelijk gemeenteleden op verantwoorde wijze bij elkaar te zijn in de erediensten die we mogen beleggen tot eer van God. 

Nu we wat verder vooruitkijken en hopen dat we binnen enkele weken verdere stappen kunnen nemen, willen we nogmaals benadrukken dat juist door deze en toekomstige versoepelingen het houden van regels en adviezen van groot belang is voor verdere ontwikkelingen in de besmettingen. We zijn dankbaar dat we de laatste weken in toenemende mate zien dat de gestelde regels en adviezen meer aanvaard en opgevolgd worden. Dit is van belang om de versoepelingen ook te kunnen blijven volhouden en sneller terug te kunnen. Hierin is het van belang dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor onze naaste. 

We zijn als kerkenraad dankbaar dat deze kleine stapjes vooruit op dit moment weer mogelijk zijn. Tegelijkertijd stemt het ons intens verdrietig dat we met deze beperkingen te maken hebben en ervaren dit als worsteling. We proberen alle overwegingen en beslissingen in biddend opzicht voor Gods aangezicht te doen.  

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen.  

Met broederlijke groet,  

Uw en jullie kerkenraad  

Dagelijks Woord