Donderdag 21 Januari 2021

UPDATE 17-12-2020 

Waar we vorige week in een situatie zaten waarbij we voorzichtig weer vooruit konden zien en voor de langere termijn een concept routekaart hebben bepaald voor onze gemeente is de situatie op dit moment weer heel anders door de onverwachte lockdown die afgelopen maandag is bekend gemaakt. 

Bij het overleg als Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) afgelopen week hebben we afgesproken dat de routekaart als leidraad zou gelden en er altijd gekeken moet worden naar de situatie van dat moment, zowel landelijk maar zeker ook plaatselijk. Met deze overwegingen hebben we gekeken naar de lijn die we vorige week hebben ingezet en in hoeverre deze te handhaven is voor dit moment. Naast de plaatselijke cijfers hebben we ook medisch advies ingewonnen over de lokale situatie in de zorg en deze meegewogen in de beslissingen. 

De plaatselijke situatie is op dit moment stabiel en een stuk beter dan de piek die inmiddels weer een paar weken achter ons ligt. Dit bied ruimte om ondanks de lockdown op verantwoorde wijze als gemeente deels bij elkaar te komen. Tegelijkertijd moet eenieder beseffen dat de ruimte van dit maatwerk beperkt is en de naleving van de regels en adviezen samenhangt met de vraag of, en hoe lang we deze ruimte kunnen behouden of zelf kunnen uitbreiden. 

De regels zijn: 

- Bij klachten of zwakke gezondheid is het dringende advies om niet komen 
- Draag een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw 
- Desinfecteer handen bij binnenkomst 
- Bij binnenkomst wordt een plaats toegewezen door de diakenen 
- Na de zegen wordt iedereen verzocht weer te gaan zitten, de diakenen geven per bank aan wie de kerk mag verlaten 
- Geef elkaar de ruimte 
- Blijf niet in de hal napraten na de dienst 

Samen met diakenen zijn we continue in overleg hoe we met behulp van praktische zaken de naleving van deze regels zo goed mogelijk kunnen organiseren en kunnen wijzen op een juiste naleving. Volg dan ook te allen tijde de aanwijzingen van onze diakenen op. 

Met de juiste naleving van deze maatregelen zien we met betrekking tot de erediensten mogelijkheid om de lijn van vorige week vooralsnog aan te blijven houden wat concreet betekent: 

1. Het aantal kerkgangers blijft gehandhaafd op 10%. Dit is verantwoord gezien de grootte en de goede ventilatie die hierop berekend is. 
2. In de Immanuëlkerk houden we dubbele morgendiensten. De eerste dienst start om 08:45 en de tweede dienst start om 11:00 

Voor de overige activiteiten heeft het gedurende de lockdown wel gevolgen namelijk: 

1. Kerstviering van de zondagschool wordt verspreid over alle drie kerkgebouwen  
2. Reguliere zondagschool is afgelast 
3. Catechisaties zijn afgelast 
4. Verenigingen zijn afgelast 

We zijn als kerkenraad dankbaar dat we, al is het maar minimaal met de gemeente kunnen samenkomen. Zoals ook de herders lang geleden in het veld van Efratha door het woord van de engel geleid werden naar het Kind mogen wij ons verheugen dan we tijdens deze kerstdagen mogen samenkomen rondom Gods geopende woord waar datzelfde evangelie mag klinken. 

We wijzen jullie telkens op de naleving van de adviezen en regels maar beseffen bovenal dat we het niet van onszelf moeten verwachten maar onze hoop op Hem mogen stellen. Daarbij mogen we elkaar vooral naar boven wijzen naar Hem.  

We blijven als uw en jullie kerenraad u en jullie vragen om deze situatie voor ons allemaal en de beslissingen die dit vraagt van ons als kerkenraad in biddend opzicht neer te leggen voor Gods troon.  

Met broederlijke groet,  

Uw en jullie kerkenraad

 

Dagelijks Woord