Donderdag 20 Januari 2022

Beste kinderen van de zondagsschool,

 Aanstaande zondag (9 januari) is er geen zondagsschool. Volgende week worden jullie weer verwacht op de bekende scholen. De groepen 6 tot en met 8 worden verwacht in de Maranatha kerk voor een presentatie van Hessel en Coby. Weet je niet precies in welke klas je zit? Als je juf of meester hieronder genoemd staat wordt je in de Maranatha kerk verwacht. Let op! Dit is maar voor één keertje op 16 januari. Die weken daarna mag je gewoon naar de bekende school komen. 

Fritsbode School 

Groep 6: Jan Visser & Gerard Baarssen 

Groep 7: Lub Bakker & Johan Romkes 

Groep 8: Jacob Korf, Sjoert Visser & Hessel de Vries

Harmpje Visser

Groep 6: Henk Kramer & Hendrik Schraal

Groep 7:Johan van Veen & Jan de Boer

Groep 8: Hendrik Kramer en Gebr . Post

Regenboog

Groep 6: Geertruida Brands & Loïs Roos

Groep 7/8: Bas Romkes, Frits de Munnik en Lubbert Bakker

Dagelijks Woord