Woensdag 18 Mei 2022

Lieve kinderen van de zondagsschool,

Aanstaande zondag 17 april is er om half drie een paasviering in de Maranathakerk. Alle vaders, moeders, bebes en bessies zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. Meester Bas Romkes gaat vertellen over de opstanding van Jezus en we gaan ook zingen tot eer van deze Jezus. We hopen jullie allemaal aanstaande zondag te ontmoeten. 

Tijdens deze dienst wordt er ook gecollecteerd.

De twee zondagen na de paasviering hebben we vrij van zondagsschool. We beginnen weer 8 mei op de bekende scholen. Op deze datum mag je ook je huisje meenemen van stichting Hulp Vervolgde Christenen. We hopen dat jullie goed jullie best hebben gedaan om geld op te halen voor deze stichting. 

Groeten, 

Het zondagsschoolbestuur

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17