Woensdag 8 December 2021

Hallo Kinderen, Ouders en Personeel van onze zondagsschool,

Samen met de kerkenraad is afgesproken dat we zondag 14 maart en de drie zondagen daarna zondagsschool vieren in de kerk. We zien er naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten. 

De kinderen van de Harmpje Visser en locatie Tollebeek zijn welkom in de Immanuelkerk. De kinderen van de Regenboog en Frits Bode zijn welkom in de Schuilplaats. 

Helaas mogen de ouders niet mee naar binnen. De kinderen mogen binnen plaatsnemen bij hun meester of juf. De zondagsschoolmiddag duurt van half drie tot half vier. We gaan zingen, luisteren naar een mooie vertelling en een tekst uit ons hoofd leren. Kortom, een zondag om naar uit te zien. 

Tot zondag! 

PS: we hebben ook een collecte

Met vriendelijke groeten,

Bestuur zondagsschool de Goede Herder

 

Dagelijks Woord

  • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. -- Johannes 3:20-21