Woensdag 18 Mei 2022

 Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Op deze pagina kunt u alle video's vinden van week 5 (14 maart t/m 20 maart).

Elke dag het filmpje via Whatsapp ontvangen? Meld je aan via: https://www.maranatha-urk.nl/1162-samen-op-weg-naar-het-kruis 

Het leesrooster is afgestemd op het leesrooster van Evangeliestek.

Zondag 14 maart

Iedere zondag wordt het weekthema geïntroduceerd. Deze 5e week is het thema: 'Kruisdragen'. Ds. Wüllschleger zal dit thema met ons overdenken.

Lezen: Markus 10: 21b & 1 Petrus 4: 12-19
Vraag om te beantwoorden: Is het makkelijk om in de Heere Jezus te geloven en Hem te volgen?

 

Maandag 15 maart

Fokke en Gerdiene Post beantwoorden de vraag: Hoe blijf jij op Jezus gericht als je moeilijkheden ervaart?

Lezen: 1 Petrus 2: 19-25
Vraag om te beantwoorden: Waarom zijn we volgens vers 21 geroepen om te lijden voor Christus?

 

Dinsdag 16 maart

Joke de Boer beantwoordt de vraag: Gods volk wordt vaak lastiggevallen door vijanden. Hoe houd jij het volgen van de Heere Jezus vol in het dagelijks leven?

Lezen: Psalm 83
Vraag om te beantwoorden: In deze psalm wordt Gods volk ook lastiggevallen door vijanden. Waarom hebben juist kinderen van God vaak zoveel moeilijkheden, denk je?

Woensdag 17 maart

Annemarie Vink-Stehouwer beantwoordt de vraag: Wat betekent het voor jou om niet van deze wereld te zijn? Hoe laat je dat zien in je leven?

Lezen: Johannes 15: 18-27
Vraag om te beantwoorden: Waarom is het zo erg dat de Heere Jezus zo gehaat werd en wordt? Kijk ook eens naar het laatste gedeelte van vers 25. 

Donderdag 18 maart

Louise van Eldik beantwoordt de vraag: Wat troost jou in het lijden van deze wereld?

Lezen: Handelingen 7: 54-60
Vraag om te beantwoorden: Hoe zie je in dit gedeelte dat Stefanus zijn kruis draagt zoals de Heere Jezus? Herken je dingen die hij zegt? Waar mag hij zijn na zijn sterven?

 

Vrijdag 19 maart

Steven de Boer beantwoordt de vraag: Hoe kun je het volhouden om te lijden voor de Heere Jezus en je kruis op te nemen?

Lezen: Markus 8: 31-38
Vraag om te beantwoorden: Wat moet degene doen die Jezus wil volgen? Wat betekent dit volgens jou?

 

Zaterdag 20 maart

Willie ten Napel beantwoordt de vraag: Hoe houd je het zicht op Christus ondanks tegenslag en kruis?

Lezen: Romeinen 8: 18 & 31-39
Vraag om te beantwoorden: Als je, ondanks alles wat in je leven voelt als tegenslag en kruisdragen, op Christus mag blijven zien, kan niets je losmaken van Zijn liefde. Tel alles eens bij elkaar op wat je niet meer kan scheiden van Zijn liefde. Dat is heel veel! Je vindt het in vers 35, 38 en 39.

  

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17