Woensdag 18 Mei 2022

 Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Op deze pagina kunt u alle video's vinden van week 7 (28 maart t/m 5 april).

Elke dag het filmpje via Whatsapp ontvangen? Meld je aan via: https://www.maranatha-urk.nl/1162-samen-op-weg-naar-het-kruis 

Het leesrooster is afgestemd op het leesrooster van Evangeliestek.

Zondag 28 maart

Iedere zondag wordt het weekthema geïntroduceerd. Deze 7e week is het thema: 'Hosanna, de Koning komt!'. Ds. van Vulpen zal dit thema met ons overdenken.

Lezen: Mattheüs 21: 1-11 & Zacharia 9:9
Vraag om te beantwoorden: Wat is de betekenis van Jezus’ Koningschap voor nu en straks?

 

Maandag 29 maart

Joël van Gent beantwoordt de vraag: Hoe reageer jij op een valse beschuldiging? Hoe kan je op dit gebied leren van Jezus?

Lezen: Mattheüs 26: 57-68
Vraag om te beantwoorden: Stel eens een lijst met valse beschuldigingen op tegen de Heere Jezus.

 

Dinsdag 30 maart

Dea Kater beantwoordt de vraag: Vind je het makkelijk of moeilijk om van de Heere Jezus te getuigen?

Lezen: Mattheüs 26: 31-35 en 69-75
Vraag om te beantwoorden: In welke situaties vind jij het lastig om voor de Heere uit te komen. Wat leert Jozua 24: 15b je hierin?

 

Woensdag 31 maart

Marijke Kramer beantwoordt de vraag: Op welke manier mag deze Jezus Koning zijn in jouw leven?

Lezen: Mattheüs 27 : 11 - 14 en 27 – 30
Vraag om te beantwoorden: Hoe zou jij reageren als je ook getuige hiervan was? Wat zegt het jou dat juist deze Jezus, die bespot en uitgejouwd werd, onze Koning wil zijn?

 

Donderdag 1 april

Loïs Roos beantwoordt de vraag: Wat betekent ‘kruisdragen’ voor jou?

Lezen: Markus 15 : 20 – 26
Vraag om te beantwoorden: Welke gedachten of gevoelens roepen het kruis bij je op? Teken een kruis. Schrijf aan de ene kant moeilijke of lastige dingen in het volgen van de Heere Jezus en schrijf aan de andere kant de mooie, goede kanten van het volgen van Hem.

Meer informatie over de Paaswandeling? Kijk op: https://www.maranatha-urk.nl/aanmelden-activiteit/1181-paaswandeling-op-weg-naar-het-kruis

 

Goede Vrijdag 2 april

Sabine Kaptijn beantwoordt de vraag: Welk kruiswoord van Jezus vind je het mooiste en waarom? Lezen: Lukas 23 :33 – 47 Vraag om te beantwoorden: Kun jij, als het onverwacht zou zijn, net als deze moordenaar in vrede sterven?

Meer informatie over de speurtocht? Zie: https://www.maranatha-urk.nl/aanmelden-activiteit/1182-ga-je-mee-op-zoek 

 

Stille Zaterdag 3 april

Vandaag zijn er twee video's. Eén van het Bijbelrooster en een muziekvideo.

Anne-Marie Post beantwoordt de vraag: Wat is voor jou het belangrijkste in het leven? Wat mag het je kosten?

Lezen: Markus 15: 40 – 47
Vraag om te beantwoorden: Jozef (en met hem nog anderen), hadden veel te verliezen wanneer anderen zouden horen dat ze Jezus volgden. Wat zou jij doen als andere mensen je zouden uitlachen omdat je in God gelooft?

 

Voor meer informatie over de Paassamenzang, klik op deze link: https://www.maranatha-urk.nl/1187-paassamenzang-2 
Hier zijn ook de liederen te downloaden, zodat u/jij mee kunt zingen.

De Familie Hoefnagel zingt het lied 'Near the cross'. Klik hier om de originele tekst en de vertaling te downloaden. 

  

1 e Paasdag Zondag 4 april

Vandaag zijn er twee video's. Eén van het Bijbelrooster en een muziekvideo.

Jeugdouderling Pieter Meun beantwoordt de vraag: Wat betekent het voor jou dat Jezus leeft?

Lezen: Mattheüs 28: 1 – 10
Vraag om te beantwoorden: Waaruit blijkt Gods macht en sterkte? Wat is de troost voor jou in dit heilsfeit?

 

Grethe Berkhout en Ruben Post zingen een Paasmedley. Klik hier om de originele tekst en de vertaling te downloaden.

 

2e Paasdag Maandag 5 april

Vandaag zijn er twee video's. Eén van het Bijbelrooster en een muziekvideo.

Rein Kramer beantwoordt de vraag: Hoe verwacht jij de wederkomst van Jezus?

Lezen: Lukas 24 : 36 – 49
Vraag om te beantwoorden: Wat verwondert jou in de opstanding van Jezus? Wat is hiermee vervuld (vers 46)?

 

De familie Hoefnagel zingt het lied 'Ruwhouten kruis'.

 

Klik hier om uw reactie achter te laten. 

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17