Woensdag 8 December 2021

De komende tijd staan er verschillende (digitale) evenementen gepland die georganiseerd worden door de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). We willen deze graag bij u als gemeente onder de aandacht brengen.

7 april Symposium ‘Het priesterschap van alle gelovigen’ (gratis)

Op woensdag 7 april 2021 organiseren de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Refo500, Uitgeverij Summum en de Theologische Universiteit Apeldoorn het symposium ‘Priesterlijke zielen gevraagd m/v. Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging’.

Alle christenen zijn door het doopsel met Christus verbonden en delen onder meer in Zijn priesterlijke taak: aan de hele wereld het Evangelie te verkondigen, de zielen te redden en het Rijk van God te verbreiden.

Luther en Calvijn benadrukten enerzijds de grootsheid van het priesterschap: alle gelovigen worden op elk moment en in het midden van de wereld opgeroepen tot de grootste eerbied en verantwoordelijkheid tegenover God. De Katholieke Kerk benadrukt deze grootsheid van het gemeenschappelijk priesterschap ook. Tegelijkertijd vormt dit leerstuk een grote uitdaging.

Dit symposium laat de deelnemers reflecteren op de vraag wat de noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goed begrip en een goede uitoefening van een betekenisvol christelijk gemeenschappelijk priesterschap midden in de wereld.

Zie voor alle informatie https://www.tua.nl/nl/agenda/priester

6-8 mei Ambrosius Congres (studenten gratis)

Van 6 tot en met 8 mei 2021 organiseert de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en de TUA een Ambrosius Congres in Apeldoorn.

Dit eenmalige en unieke congres is geheel gewijd aan de kerkvader Ambrosius. Ambrosius’ preken brachten Augustinus tot bekering. Iedereen die meer wil weten over Ambrosius, Augustinus en wat zij hebben geschreven, kan dit congres bijwonen. Meer dan 15 Ambrosius-specialisten laten hun licht over deze kerkvader schijnen. U kunt dit congres gewoon thuis volgen via livestream. Ook is er plaats voor 15 deelnemers op locatie (afhankelijk van de in mei geldende coronamaatregelen). Het congres wordt in Nederland en in het Nederlands gehouden. Het programma wordt omlijst met live uitgevoerde muziek van de componist J.S. Bach.

Zie voor alle informatie https://www.tua.nl/nl/agenda/ambrosius-congres

16 juni 2021 Symposium ‘Passie voor psalmzang. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie’ (inclusief gratis boek)

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) organiseert op woensdag 16 juni 2021, in samenwerking met uitgeverij De Banier, het symposium Passie voor psalmzang. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie’. Aanleiding is het verschijnen van het boek Ons psalmboek van dr. Jaco van der Knijff, docent liturgiek aan de TUA.

Het psalmboek van 1773: wie binnen de gereformeerde gezindte opgroeit, is er van jongs af mee vertrouwd. Een zwart boekje met daarin 150 berijmde psalmen, ‘Eenige Gezangen’, de catechismus, de formulieren. Maar wat heb je eigenlijk in handen met dit psalmboek? Van wie zijn die berijmingen? Waar komen de melodieën vandaan? Waarom zijn er halve versjes opgenomen? Vanwaar die twaalf ‘Eenige Gezangen’? En wie heeft ooit De Ziekentroost toegevoegd? Op al deze vragen geeft dr. Van der Knijff een antwoord in zijn boekje.

Tijdens het symposium op 16 juni staat de eeuwenoude traditie centraal waarin dit psalmboek z’n uiteindelijke gestalte kreeg. De sprekers belichten de diverse aspecten van deze kerkliedtraditie: het begin bij Calvijn in Genève, de manier van psalmzingen in de Gouden Eeuw in ons land, de concurrentiestrijd tussen psalmen en gezangen in de 19e eeuw, de verhouding tussen lied en preek en de huidige manier waarop de psalmen gezongen (kunnen) worden.

Na de theepauze wordt het programma afgesloten met een muzikale boekpresentatie waaraan zangers van de TUA-cantorij onder leiding van Hanna Rijken hun medewerking verlenen. Voor alle deelnemers is er een gratis boek.

Zie voor alle informatie https://www.tua.nl/nl/agenda/symposium-passie-voor-psalmzang

Dagelijks Woord

  • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. -- Johannes 3:20-21