Vrijdag 24 September 2021

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever gebruikte kleding in voor kwetsbare mensen die leven in armoede.

Door jouw kleding te doneren kunnen kinderen in landen als Oekraïne en Moldavië naar school of naar een dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame maaltijd. Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding 

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen:

Blazer 15
8322 EK
Urk

Hartelijk dank! 

Dagelijks Woord

  • Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. -- Psalmen 126:5-6