Zaterdag 8 Mei 2021

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever gebruikte kleding in voor kwetsbare mensen die leven in armoede.

Door jouw kleding te doneren kunnen kinderen in landen als Oekraïne en Moldavië naar school of naar een dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame maaltijd. Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding 

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen:

Blazer 15
8322 EK
Urk

Hartelijk dank! 

Dagelijks Woord

  • Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. -- Jesaja 25:4-5