Zondag 13 Juni 2021

D.V. zaterdag 15 mei van 15:00 tot 17:00 aanstaande staan de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers gepland in alle drie de kerkgebouwen.

De kerkenraad roept alle stemgerechtigde leden op om aan deze verkiezing deel te nemen. Voor degene die wettig verhinderd zijn, is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. U kunt komende woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur een schriftelijke stem ophalen in de Immanuelkerk bij de scriba.

De verkiezingen worden gehouden om de openstaande vacatures voor 15 ouderlingen en 6 diakenen in te vullen. De namen zijn afgekondigd en liggen met foto's achterin in de drie kerkgebouwen. U kunt een exemplaar voor uzelf of anderen meenemen. Ook tijdens de verkiezing zelf is deze lijst met foto's van de kandidaten in de kerken inzichtelijk.

Alle kandidaten worden op deze zaterdag 15 mei om 20:00 uur in de Maranathakerk verwacht. Hier zal de uitslag van de stemming worden bekend gemaakt. Dit zal uitgezonden worden via de livestream.

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11