Zaterdag 31 Juli 2021

UPDATE 18-06-2021 

In de vergadering van afgelopen week hebben we als kerkenraad opnieuw het beleid rond de coronamaatregelen bepaald aan de hand van de situatie zoals die nu is en zich ook lijkt te ontwikkelen. In dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de versoepelingen die op maatschappelijk vlak te zien zijn ook steeds meer mogelijkheden geven voor onze gemeente. Hieronder leggen we kort uit wat dit concreet betekent.  

Erediensten

In de erediensten wordt het uitnodigingsbeleid aangepast waardoor we meer kerkgangers per dienst kunnen ontvangen en we weer teruggaan naar het niveau van vorig jaar zomer. Dit betekent dat de 1,5m afstand gehandhaafd wordt en op basis daarvan het aantal personen wordt uitgenodigd.  

Het advies/verplichting voor het dragen van mondkapjes vervalt. 

Het aantal zangmomenten wordt weer zoals we dit voor corona gewend waren.  

Alleen in de Immanuël kerk blijft de dubbele morgendienst van toepassing, in de Manaranthakerk en de Schuilplaats schakelen we weer terug naar de normale tijden van 10:00 en 17:00. 

Livestream speciale diensten (rouwsamenkomsten en trouwdiensten) vervalt 
Doordat in het gewijzigde uitnodigingsbeleid het aantal uit te nodigen gasten hoger is dan wat doorgaans de speciale diensten bezoekt, vervalt voor deze diensten de livestream. Tijdens deze diensten blijft wel de mogelijkheid om mee te luisteren via kerkdienstgemist.nl. Uiteraard blijft de livestream tijdens de zondagse erediensten voorlopig nog gehandhaafd. 

Basisregels
De huidige regels in de kerk zijn: 

- Bij klachten of zwakke gezondheid is het dringende advies om niet komen 
- Desinfecteer handen bij binnenkomst 
- Geef elkaar de ruimte, we houden altijd 1.5m afstand
- Blijf niet in de hal napraten na de dienst 

Samen met de diaconie zijn we continue in overleg hoe we met behulp van praktische zaken de naleving van deze regels zo goed mogelijk kunnen organiseren en kunnen wijzen op een juiste naleving. Gelieve daarom ook de aanwijzingen van onze diakenen zo goed mogelijk op te volgen. 

We zijn blij en dankbaar dat we deze mogelijkheden zien en we na lange tijd weer kunnen opschalen. Tegelijkertijd willen we natuurlijk zo snel mogelijk dat de kerken weer helemaal gevuld mogen zijn en zien we daar als gehele gemeente reikhalzend naar uit. We hopen en bidden dat de huidige ontwikkeling doorzet en verdere versoepelingen mogelijk worden. We hebben als gemeente/kerk onze verantwoordelijkheid naar elkaar, naar onze maatschappij maar bovenal naar onze Heere. In deze verhoudingen wegen en nemen we als kerkenraad de beslissingen. We blijven als uw en jullie kerkenraad vragen om deze situatie voor ons allemaal samen met de beslissingen die dit vraagt van ons als kerkenraad in biddend opzicht neer te leggen voor Gods troon. 

Met broederlijke groet,  

Uw en jullie kerkenraad

 

Dagelijks Woord

  • Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. -- Job 19:25-27