Vrijdag 24 September 2021

Met dankbaarheid aan de HEERE, de Koning van de kerk, nodigt de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha u uit om D.V. zaterdag 28 augustus 2021 de dienst bij te wonen waarin ds. W.A. Capellen bevestigd wordt tot predikant van onze gemeente.

Aansluitend zal ds. Capellen intrede doen. Deze dienst wordt gehouden in de Immanuelkerk, Nagel 43 te Urk. De dienst begint om 14.30 uur en zal worden geleid door ds. G.J. Capellen en ds. H. Polinder.

Graag willen we u uitnodigen om deze dienst bij te wonen. Het is nodig om u hiervoor aan te melden hier op de site. Na bevestiging per mail bent u van harte welkom.

De bevestigingen worden de week voorafgaand aan de dienst verstuurd. Het is ook mogelijk om de dienst te volgen via onze livestream op ons YouTube kanaal en via onze website.

U kunt deze uitnodiging ook hier als PDF inzien.

Namens de kerkenraad,
Ds. H. Polinder, preses
J. Visser, scriba

 

Dagelijks Woord

  • Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. -- Psalmen 126:5-6