Dinsdag 19 Oktober 2021

Je kent het wel: je leest graag een boek. Eenmaal gelezen verdwijnt het geschrift in een boekenkast op zolder. Vaak staat het boek daar dan jaar-in, jaar-uit stof te verzamelen. Jammer toch? Zou het daarom niet geweldig zijn deze goede boeken met rijke inhoud opnieuw in omloop te brengen en andere lezers mee op te bouwen? En wat als de boeken verkocht zouden worden en hiermee het werk van de Fakkel Emmeloord geholpen zou worden?

Drie keer winst
Al meer dan 30 jaar heeft de Noordoostpolder een christelijke boek- en cadeauwinkel. De winkel is de juiste plek om jouw romans en geloofsopbouwende boeken (cd’s en dvd’s zijn ook welkom) een nieuwe bestemming te geven. Het betekent voor drie partijen winst:

1. Jij thuis een opgeruimde boekenkast.
2. Een ander blij met een mooie roman of ander christelijk boek.
3. Met de inkomsten kan De Fakkel het Goede Nieuws bekend blijven maken.

Alvast bedankt voor je boek en graag tot ziens in onze winkel!

P.S. tegen inlevering van uw doos of tas met boeken, ontvangt u tot en met 30 september 2021, gratis een fraaie OM-wereldkaart.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13