Dinsdag 19 Oktober 2021

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Alle gegevens op een rijtje

Thema: Ik zie het zo. Over visueel geloven. Hoe geef ik die geloofsopvoeding vorm en welke materialen zijn hiervoor geschikt?
Wanneer: Zaterdag 20 november 2021, 14.00-19.00 uur (inclusief maaltijd)
Waar: Goede Herderkerk, Ganzeweide 17, 6713 CA Ede
Tieners: Het programma loopt parallel met JoCDay, het jaarlijkse jongerenprogramma voor dove tieners (vanaf 12 jaar).
Organisatie: Op weg met de ander, Christelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind
Kosten: Kinderen zijn gratis. Voor volwassenen vragen we een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. € 12,50 per persoon of € 20, per echtpaar.

Programma voor ouders

Opening: Ds. Martin Visser, Dovenpastor bij Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP)
Sprekers:

  • Hendrik Stevens (doof), Dovenpastor bij Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).
  • Klaudia Douw, moeder van een dove dochter en leerkracht godsdienstonderwijs aan de Guyotschool van Kentalis in Haren.
  • Jochem Goudriaan (doof), eigenaar van de Gebarenboederij in Scherpenzeel, een zorgboerderij speciaal voor dove en slechthorende mensen.

Kinderprogramma

Voor dove kinderen die naar de basisschool gaan organiseren Jenny ten Wolde & Bea Bouwmeester een speciaal programma.

Aanmelden: graag (voor 12 november 2021) via www.opwegmetdeander.nl.

 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13