Dinsdag 19 Oktober 2021

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha nodigt u hartelijk uit voor de afscheidsdienst van onze predikant.

DV vrijdag 1 oktober 2021 zal hij terugtreden uit de actieve dienst vanwege het hem verleende emeritaat. Hij is als dienaar van het Goddelijke Woord ruim 42 jaar verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, waarvan 12½ jaar aan de Chr. Ger. Kerk Urk-Maranatha.

Graag willen we als gemeente en kerkenraad samen deze bijzondere mijlpaal gedenken in een dienst van afscheid en dankzegging.

Deze dienst vindt plaats op:
DV vrijdag 1 oktober 2021 om 20.00 uur in kerkgebouw
‘De Schuilplaats’, Almerelaan 22, 8321 JB op Urk.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd om deze bijzondere dienst te bezoeken. Aanmelden voor deze dienst is niet nodig.

Deze dienst zal ook worden uitgezonden via de livestream.
Meer informatie vindt u op de website: www.maranatha-urk.nl

Namens de kerkenraad,

Ds. H. Polinder, preses
Visser, scriba

 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13