Woensdag 8 December 2021

In overleg met ds. Brons is gezien de huidige omstandigheden besloten om de geplande receptie te annuleren. We hopen en bidden dat binnenkort een nieuwe mogelijkheid ontstaat om het alsnog op gepaste en verantwoorde manier te organiseren.

Ondanks het annuleren van de geplande receptie blijft de dankbaarheid aan de Heere dat onze emeritus-predikant ds. J. Brons D.V. 1 november 2021 zijn 65-jarig ambtsjubileum mag gedenken als dienaar van het Goddelijk Woord.

Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen,
boven al wat wij bidden of denken,
naar de kracht, die in ons werkt,
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente,
door Christus Jezus, in alle geslachten,
tot alle eeuwigheid. Amen.
Efeze 3 : 20 en 21

Met deze woorden verbond ds. J. Brons zich in 1978 als predikant aan onze gemeente.

Wij danken de Heere voor de trouwe arbeid die hij in onze gemeente en in onze kerken heeft mogen verrichten.

Tevens mochten ds. en mevr. Brons op 25 oktober jl. gedenken dat zij 65 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. We bidden hen van harte Gods zegen toe voor nu en in de toekomst.

Namens de kerkenraad,

Ds. H. Polinder, preses
J. Visser, scriba

 

 

Dagelijks Woord

  • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. -- Johannes 3:20-21