Woensdag 8 December 2021

UPDATE 2-12-2021 

Geachte broeders en zusters van de Maranathagemeente, 

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen om de corona pandemie te bestrijden hebben wij als kerkenraad wederom onze maatregelen die gelden binnen onze kerkelijke gemeente tegen het licht moeten houden. Hieronder een opsomming van de wijzigingen van ons beleid. 

Allereerst is het beleid rondom de eredienst ongewijzigd. We zijn van mening dat we bij de hernieuwde invoering van de maatregelen naar aanleiding van de vorige persconferentie adequaat hebben gehandeld. Hierdoor vinden we dat ons beleid ook op dit moment nog toereikend is om de risico's te beheersen.

Ook catechese en huisbezoeken kunnen doorgang vinden met daarbij een oproep om de landelijk geldende regels hierbij in acht te nemen. Houd dus rekening met het toegestaan aantal bezoekers per dag en blijf thuis bij klachten.

De verenigingen die na 17:00 samenkomen worden dringend verzocht hun samenkomsten op een andere digitale manier vorm te geven. Hierbij wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit en de creativiteit om samen een passende manier te zoeken. Het is natuurlijk van groot belang dat we dit seizoen wel zoveel mogelijk zoeken naar manieren om de onderlinge band vast te blijven houden.

Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal besmettingen. U begrijpt vast dat het niet gemakkelijk was om tot deze besluiten te komen. Het samenkomen als gemeente waarin de prediking, gebed en samenzang centraal staan zijn de levensaders van ons geloof. Om daarop in te moeten grijpen doet ons pijn. 

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om serieus de RIVM-regels na te leven. Niet alleen tijdens activiteiten van de kerk, maar ook in de rest van het (dagelijkse) leven. Als christenen zijn we geroepen om onze overheid te gehoorzamen (Rom. 13), ons niet moedwillig in gevaar te begeven (HC) en onze (kwetsbare) naasten lief te hebben als onszelf. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd waarbij we ook gelijk ons realiseren dat u mogelijk een andere keus liever had gezien. Wij vragen om uw begrip en ondersteuning in deze bijzondere tijd. 

Tot slot wensen wij u als gemeente maar ook de gehele samenleving de trouw, zorg en genade van de Almachtige God die gegeven is alle macht op hemel en op aarde. 

Met hartelijke groeten, 

Uw kerkenraad

 

Dagelijks Woord

  • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. -- Johannes 3:20-21