Woensdag 18 Mei 2022

Vandaag (vrijdag 22 april 2022) kwam het droevige bericht dat onze oud-predikant ds. J. Brons is overleden. De emeritus predikant was al geruime tijd ziek. De begrafenis vindt plaats op DV donderdag 28 april om 10.00 uur in de Immanuelkerk. Wij bidden of de Heere zijn vrouw, (achter-klein)kinderen en verdere familie wil ondersteunen om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Ds. J. Brons werd geboren op 5 november 1934 in Ermelo. Als 22-jarige werd hij in 1956 bevestigd als predikant in Mijdrecht. Daarna diende hij de gemeenten in Bunschoten (1959), Nunspeet (1965), Veenendaal (Pniël, 1968) en onze eigen Maranatha-gemeente (1978). Tot zijn emeritaat in 1999 mocht hij zijn werk in onze gemeente met bewogenheid, toewijding, liefde en grote zorg verrichten. Ook schreef hij diverse boeken, waaronder de geschiedenis van het Urker kerkelijk leven.

Correspondentie adres van de familie is: Schokker 24, 8322 EG in Urk

Klik hier voor de rouwkaart

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17