Woensdag 18 Mei 2022

Binnenkort organiseert CGK Genemuiden een jongerenavond via de zendingsorganisatie GZB. De GZB is een zendingsorganisatie die ook de uitzending van onze zuster Wilma de Vries zal coördineren als deze vertrekt richting Albanië. De avond is gericht op jongeren en er zal een spreker zijn die iets verteld over het werken in de zending vanuit zijn werk in Nepal en ook met de jongeren in gesprek gaan over wat de Heere God in ieders leven voor wonderen heeft gedaan en nog altijd doet.

De jongeren kunnen zich voor de avond opgeven via dit formulier.

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17