Woensdag 6 Juli 2022

Christenen lijden in meer dan 70 landen onder zware tot extreme geloofsvervolging. Meer dan 250 miljoen christenen worden vervolgd om hun getuigenis van het evangelie van Jezus. Willen jullie voor ons bidden, dat is steevast een vraag die onze vervolgde broers en zussen ons stellen. Om daar aan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een nacht van gebed, met opzet in de avond en nacht omdat dan juist veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.
 
Wilt u deze avond en nacht naast hen gaan staan met u gebed ? Kom dan naar de nacht van gebed op vrijdag 17 op 18 juni, de aanvang is 20.00 uur de zaal is open om 19.30 uur. De locatie is Ichthuskerk, Richel 2.

 
De avond en nacht van gebed vindt plaats in 5 gebedsblokken ieder gebedsblok neemt ongeveer een uur in beslag. We horen verhalen en zien beelden via een video fragment van hun moeilijke omstandigheden. U bent van harte welkom om deze avond en nacht met u gebed naast hen te gaan staan. 
Thema van de gebedsnacht “NU IS DE TIJD”

Gebedsblokken:

Blok 1
- Jouan uit Libanon 20.30- 21.10
- Sara uit Noord Afrika 21.10-21.50

Pauze

Blok 2
- Bae uit Noord Korea 22.00-22.40
- Yuohanna en Matty uit Irak 22:40-23:20

Pauze

Blok 3
- Iorena uit Mozambique 23.45-00.05
- Roda uit Djibouti 00.25-01.05

Pauze

Blok 4
- Jumalgul uit Centraal Azie 01.20-1.50
- Zabi uit Afghanistan 01.50-02.20

Blok 5
- Rodrico-David uit Columbia 02.20-02.50
- Precious uit de Filipijnen 02.50-03.15

 

 
 

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17