Woensdag 6 Juli 2022

Het curatorium heeft op 16 juni 2022 onze jeugdwerker br. Jan Post via het admissie-examen toegelaten tot de predikantsopleiding van de TUA. Naast zijn werk als jeugdwerker in onze gemeente is br. Post werkzaam bij het LCJ. In de weg die de Heere met onze broeder wil gaan wensen we hem samen met zijn gezin Zijn zegen toe. 

Naast br. Post zijn er nog twee broeders toegelaten tot de opleiding. br. J.W. (Jan Willem) van Panhuis. Hij is 41 jaar, gehuwd, docent Engels aan de Pieter Zandt scholengemeenschap in IJsselmuiden, lid van de CGK in Nunspeet en student aan de TUA. br. M.C. (Marco) de Lijster. Hij is 38 jaar, gehuwd, leerkracht op de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa en lid van de Chr. Geref. Kerk van Utrecht-West (ICF).

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17