Woensdag 6 Juli 2022

Tijdens Pinksteren dankten we er voor: mijn aanstaande benoeming door de GZB als diaconaal- en zendingswerker. Een besluit waaraan bijzondere jaren van bidden, zoeken, verdriet, dankbaarheid en verwondering aan vooraf zijn gegaan. En op dit besluit volgen de maanden waarin mijn leven een andere invulling zal krijgen.

De zoektocht van de afgelopen jaren voerde langs verschillende organisaties en landen. Uiteindelijk werd de weg gewezen naar de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Albanië. Albanië: zo mooi als de natuur er is en het weer kan zijn, zo groot zijn er de problemen. Tot 1991 was het land hermetisch gesloten. Sindsdien staat het land voor grote uitdagingen. De economische omstandigheden zijn ronduit slecht. Er is veel armoede, corruptie, drugsproblematiek en de gezondheidszorg is niet alleen van laag niveau, maar ook voor veel mensen nauwelijks beschikbaar. De meeste Albanezen noemen zich moslim. Slechts 17% van de bevolking is christen, een klein deel hiervan protestants. De kerken zijn klein en kwetsbaar. Veel inwoners, met name de jongeren, trekken weg naar de steden of naar het buitenland in de hoop daar een beter leven te kunnen krijgen.

Dit beïnvloedt ook de christelijke gemeenten. Daarom ondersteunt de GZB een aantal kerken in Albanië. Dit doen ze door middel van het Fokusi-programma. Dit programma richt zich op het toerusten van pastors en het vormgeven van het jeugdwerk. Hiermee hoopt men dat de kleine gemeenten sterker worden en steeds meer in staat zijn om hun plek in de eigen omgeving in te nemen. Ik zal mij bij dit programma aansluiten. Daarnaast zal ik mij ook gaan richten op de gezondheidszorg en samen gaan werken met een christelijke gezondheidskliniek. Ook hoop ik met een medisch team een spreekuur houden in afgelegen dorpen, gezondheidsvoorlichting geven, verslavingspreventie, etc.

De komende tijd gaat er veel gebeuren. Mijn ThuisFrontTeam (TFT) is enthousiast bezig met de voorbereidingen, ik ga mijn baan opzeggen en allerlei voorbereidingen doen om in Albanië een goede start te kunnen maken. Vanaf september zal ik in dienst zijn van de GZB en starten met de vooropleiding. Hiervoor zal ik in het najaar o.a. 10 weken naar Engeland gaan. Begin 2023 zal ik uitgezonden worden en verhuizen naar Tirana, de hoofdstad van Albanië. Het eerste jaar zal vooral in het teken staan van taal- en cultuurstudie, maar gaandeweg hoop ik spoedig het werk in Albanië ter hand te nemen.

Onder de naam Hart(en)zorg voor Albanië hoop ik jullie via social media, kerkblad, nieuwsbrieven, e.d. op de hoogte te houden van het werk dat ik mag gaan doen, maar ook van de situatie van medegelovigen in Albanië. In september hoop ik een presentatieavond te houden, dan zal ik meer delen over de inhoud van het werk dat ik zal gaan doen. Rond die tijd gaat u ook vast en zeker meer horen van mijn TFT: hoe u mee kan leven, mee kan geven maar bovenal mee kan bidden. Meebidden om zegen op alle voorbereidingen en mee danken voor de leiding, nabijheid en de rust van onze HEERE die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen.

Bidt u de komende tijd met mij mee?

Hartelijke groet en... Bekime (zegen)!

Wilma de Vries

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17