Donderdag 6 Oktober 2022

Beste kinderen en ouders van de zondagsschool,

De zomervakantie is weer voorbij. We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad. Omdat de zondagsschool ook bijna weer gaat beginnen hebben we in dit bericht even wat voor jullie op een rijtje gezet.

 


Startzondag 18 september

Op 18 september begint de zondagsschool weer. De eerste startzondag vieren we met elkaar in de Immanuelkerk.  Dit uur is van half drie tot half vier. De ouders, bebes en bessies mogen ook gezellig meekomen. De collecte tijdens deze kerkdienst is voor het werk van Wilma de Vries. Zij zal ook in deze dienst iets vertellen over dit werk. De week hierna begint de zondagsschool weer op de scholen.

 

Wanneer mag ik naar zondagsschool?

Als je vijf jaar bent mag je naar de zondagsschool. Je krijgt hiervoor ook een uitnodiging in de brievenbus. Heb je geen uitnodiging gekregen? Dan mag je alsnog gewoon komen. We willen de ouders vragen om de eerste keer samen naar binnen te lopen. Zo kunnen we gelijk de contactgegevens verzamelen. Ook willen we nadrukkelijk vragen om aan te geven aan de desbetreffende juf of meester wanneer er wat meer zorgen zijn over het kind. En of we ergens op moeten letten. We horen dit graag.

 

De speciale klas

Al een aantal jaren hebben we op zondag een speciale zondagsschoolklas in de Regenboog school. Kinderen die wat meer aandacht nodig hebben of te maken hebben met een beperking zijn hier van harte welkom. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met: Alie Baarssen (0623146692).

 

Scholen

Sinds een aantal jaar merken we dat het steeds drukker wordt op de Harmpje Visserschool. De klassen zijn al bijna ‘te’ vol. We willen daarom vragen om rekening te houden met onderstaande plattegrond voor de groepen 1 tot en met 4. De plattegrond laat een aantal gebieden zien. Kijk goed waar jullie wonen en naar welke school jullie dan geacht worden om te gaan. De scholen waar zondagsschool wordt gehouden zijn:  De Regenboogschool, de Harmpje Visser, de Frits Bode en Op de Wieken in Tollebeek.

 

Punten

Misschien vraag je je af wanneer de punten nu ingeleverd kunnen worden. De laatste jaren is er geen puntenmiddag geweest in verband met corona. We hebben toen de punten laten ‘uitkeren’ in boekenbonnen en aan alle kinderen die afscheid namen van de zondagsschool meegegeven. Als bestuur hebben we besloten om dit jaarlijks terug te laten komen. Ieder kind spaart nu dus door tot groep 8. En ontvangt dan een boekenbon met een mooi bedrag hierop. Zo kan er bij de Boekendal een cadeau worden uitgekozen.

Nou volgensmij hebben we nu alle praktische punten gehad. We zien als bestuur uit naar het nieuwe seizoen. En kijken ook terug op een mooi seizoen. We willen speciaal de Bazar-commissie heel erg bedanken voor het betalen van de Bijbels voor de 12-jarigen.

Bijna iedere zondag werd het Evangelie uitgedragen door de meesters en juffen aan onze kinderen. We willen de gemeente vragen om dit werk op te dragen in het gebed. Dat de woorden van onze monden mogen spreken tot Zijn eer. En de overleggingen van ons hart Hem welbehaaglijk zijn.

 

Tot 18 september.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Zondagsschoolbestuur

 

Dagelijks Woord

  • Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. -- Prediker 7:5-6