Vrijdag 1 December 2023

Gerrald Bronkhorst loopt stage bij ds. Polinder in het kader van zijn studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In het laatste kerkblad heeft hij zich voorgesteld.

"Ik ben 33 jaar en ik woon met mijn vrouw Henriette en onze drie kinderen in Elspeet. In het dagelijks leven ben ik docent Godsdienst op het Hoornbeeck College in Kampen. Daarnaast studeer ik theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dit schooljaar volg ik onder andere de bachelor vakken Praktische Theologie, waar ook een stage bij hoort. Deze stage loop ik dit schooljaar in uw gemeente bij ds. Polinder. Het betreft een oriënterende stage waarin ik kennis maak met de diverse taken van een gemeentepredikant. Wellicht zult u mij in die hoedanigheid dit jaar eens tegenkomen bij gemeentelijke activiteiten. Ik kijk er naar uit om op deze manier u en uw gemeente beter te leren kennen!" 

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21