Maandag 17 December 2018

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Het thema van deze lezingen is dit jaar: de Heilige Geest. In de lezingen worden diverse aspecten van Zijn werk belicht.

Aanstaande woensdag (12 december) wordt DV de tweede lezing gehouden. Ds. Aarnoudse (Doornspijk) zal dan spreken over de Heilige Geest; de Auteur van de wedergeboorte en het geloof. U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Schuilplaats. 

 16 Januari: De Heilige Geest auteur van de Heilige Schrift
Spreker: Ds. Pieters
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

20 Februari: Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
Spreker: Ds. Van Vulpen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

27 Maart: De Heilige Geest als Trooster (in het licht van christenvervolging)
Slot avond in samen werking met SDOK
Spreker: Ds. Van der Zwan
Tijd/Plaats: 19.30 uur in De Schuilplaats

 

Dagelijks Woord

  • En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8