Zaterdag 20 April 2019

Als afsluiting van het seizoen wil de commissie Winteravondlezing de laatste lezing volgende week woensdag (DV 26 maart) een wat andere invulling geven. De laatste winteravond lezing zal als thema hebben: De Heilige Geest als trooster, dit in het licht van christen vervolging. Er zal deze keer een korte lezing gehouden worden door ds H. Polinder.

Gelijk na de lezing zal er een presentatie gehouden worden door de stichting SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk.) Deze presentatie zal worden gehouden door Richard Groeneboom. Hij zal één en ander laten zien over christen vervolging in de praktijk.

De commissie roept u, jong en oud op, om deze avond te bezoeken. Een mooie gelegenheid voor verenigingen om op deze manier het winterseizoen af te sluiten. De aanvang is 19.30 uur in de Schuilplaats. 

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5