Donderdag 30 Maart 2023

Het interkerkelijke gebedsmoment vindt iedere vrijdagavond van 19.30-20.00 uur plaats. De plaats van samenkomst staat elke week in de donderdag editie van het Urkerland.
Na een korte opening wordt er een lied gezongen, waarna in groepen wordt gebeden voor dorp, kerk, jongeren en algemene  of persoonlijke zaken.
Vrijdag 24 februari is het weer in de Immanuelkerk. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Dagelijks Woord