Zaterdag 20 April 2019

Aanstaande zondag, 31 maart, wordt D.V als slot van het winterseizoen de zogenaamde Jeugdzondag gehouden. Het thema van dit jaar is "Echt kennen...?!" en wordt bepreekt in alle drie kerkgebouwen.

's Morgens na de morgendienst ontmoet de gemeente elkaar onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte uitgenodigd. Na de middagdienst praat de jeugd van 15 jaar en ouder de preek na in de preekbespreking. De vragen alvast bekijken? Klik hier. Natuurlijk wordt ook voor wat lekkers gezorgd.

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5