Woensdag 21 November 2018

Samen koffiedrinken, luisteren, zingen, toegerust worden. Wat een voorrecht dat we dat in deze tijd samen in vrijheid nog mogen doen. Daarom nodigt gemeentekring De Schakel alle vrouwen, jong en oud, uit om te komen en te genieten van al die goede dingen die onze Hemelse Vader ons geeft.

"Communicatie in relaties" Dat is het thema van de koffiemorgen D.V. woensdag 7 november die gehouden wordt in de Maranathakerk. Een belangrijk thema, juist in een tijd waarin zoveel onze aandacht vraagt. Spreker op deze ochtend is Bert Noteboom. De koffiemorgen begint om half tien (vanaf 9.00 is de zaal open) en om 11.30 uur zal de morgen worden afgesloten.

Voor de kleinsten is kinderoppas aanwezig. We zoeken echter nog 2 volwassenen die op willen passen in de crèche. Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met Cobie Koffeman, tel: 0527 685420.

Tijdens de pauze willen we geld inzamelen voor het Bijbelvertaalwerk van Albert en Jacomine in Tanzania.Bert in het kort:
Samen met mijn vrouw Christa en onze drie parels: Joshua, Joëllle en Judah wonen we in Almere, waar ik nu 12 jaar als evangelist dienstbaar mag zijn aan de Koning. Inmiddels mogen we door Gods genade zien dat er vele mensen (jong en oud) de Heere Jezus hebben leren kennen. Naast het evangelisatiewerk ben ik in het land actief als dirigent en spreker om te zingen en te getuigen van Gods goedheid en grootheid.

 

Meer info: Henny Kramer (tel 68 8060), Boukje Kaptijn (tel 68 6301) en Masja Baak (tel. 65 1110)

 

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17