Woensdag 7 December 2022

Bezoekt u of bezoek jij ook al een van deze vereniging? Dit is een wezenlijk onderdeel van ons gemeenteleven waar we naast de erediensten met elkaar het Woord kunnen onderzoeken. Om een overzicht te maken van alle verenigingen voor volwassenen heeft de werkgroep verenigingen een gids samengesteld. De werkgroep nodigt ieder van harte uit een vereniging te bezoeken. Deze gids is hier te downloaden.

 

Dagelijks Woord

  • Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21