Vrijdag 1 December 2023

Bezoek je nog geen vereniging of ben je nog zoekend? Het bezoeken van een vereniging is een belangrijk deel van het gemeenteleven om samen het Woord te onderzoeken. De werkgroep verenigingen heeft voor komend winterseizoen een gids samengesteld met verenigingen voor volwassenen. We nodigen iedereen van harte uit. 

Deze gids is hier te downloaden.

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21