Woensdag 6 Juli 2022

Aanstaande zondag (5 juni, 1e Pinksterdag) wordt in De Schuilplaats D.V. weer een pinkstersamenzangavond georganiseerd. We willen zingend stilstaan bij het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. Rond dit thema is een mooi programma samengesteld. De zang wordt begeleid op het orgel door Lourens Schaak. De leiding is deze avond in handen van onze jongeren pastor Jan Post.

Iedereen is hartelijk welkom en wordt uitgenodigd om mee te zingen op zondagavond 5 juni in de Schuilplaats. Aanvang half 9.

Commissie zondagavond zang

Gerrit Jonkers en Jan ten Napel

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17