Maandag 16 Juli 2018

Voor het opzeggen van de psalm en de tekst ontvangt uw kind op zondagsschool punten. Aan het einde van het seizoen kunnen deze punten weer ingeruild worden voor mooie cadeautjes. Ook kunnen de kinderen doorsparen voor grotere cadeaus, zoals een dagboek of kinderbijbel. 

Woensdagavond 11 juli (van 18.00-20.00 uur) kunnen de punten ingeleverd worden in de grote zaal van de Maranathakerk. Als je wilt doorsparen dan moeten de punten volgende week zondag weer meegenomen worden naar zondagsschool en ingeleverd worden bij je juf of meester. Omdat je volgend jaar naar andere klas gaat moet je de punten niet zelf bewaren!

Afscheid van de zondagsschool

D.V zaterdag 14 juli wil zondagsschool De Goede Herder ook afscheid nemen van de 12-jarigen. Net als vorig jaar zal ‘s middags een leuke activiteit worden georganiseerd, waarna de kinderen samen met hun ouders ‘s avonds om 19:30 uur in de Maranathakerk worden verwacht, waar hun een Bijbeltje uitgereikt zal worden.

De 12-jarigen krijgen hier zelf nog persoonlijk een uitnodiging voor waar meer informatie in zal staan over tijd en plaats van de activiteit. De collecte t.b.v. de kosten wordt hartelijk aanbevolen.

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2