Zaterdag 25 September 2021

Broeders en zusters,

DV zondag 12 september aanstaande mogen we uitzien naar een nieuwe Avondmaalsbediening.

De kerkenraad heeft besloten om met deze viering de lijn door te trekken zoals we dit vorige keer ook hebben mogen doen. We willen deze regels samen met een aantal andere praktische mededelingen voor alle duidelijkheid nog een keer onder uw aandacht brengen.

 Viering

- Er wordt een sterk verkleinde Avondmaalstafel opgesteld met schenkbeker, bekers en broodbordjes
- Aan deze tafel nemen na de nodiging een aantal ouderlingen (onder andere de tafelwachten en een aantal diakenen) plaats 
- Kleine bekertjes met de wijn staan klaar
- Het brood staat ook klaar op de borden
- De predikant gaat over tot de handeling van het breken van het brood
- Nadat de tafelbezetting het Avondmaal zelf heeft gebruikt, zullen de diakenen met de borden brood rondgaan in de kerk. Ze gebruiken daarvoor de rij van de lege bank
- Degenen die gebruik willen maken van het Avondmaal kunnen dit aangeven door rij voor rij te gaan staan of, wanneer dit bezwaarlijk is, door middel van hand opsteken, waarna het brood door de diakenen wordt aangeboden; in verband met de hygiëne dragen de broeders handschoenen en geven zij het brood zelf aan
- Hetzelfde geldt voor de galerij in de Immanuelkerk. Daar zal dan vooraf al een ouderling en een diaken hebben plaatsgenomen. Het brood en de wijn staan daar ook al vooraf opgesteld
- Zodra de rondgang door de kerk met het brood heeft plaatsgevonden (rij voor rij) nemen de broeders weer plaats aan de tafel
- De predikant gaat over tot de handeling van het uitgieten van de wijn in de beker
- De rondgang van de wijn gaat op dezelfde wijze
- Na de rondgang van de wijn door de kerk nemen de broeders weer plaats aan de tafel, waarna de predikant de gelegenheid heeft de Avondmaalsbediening af te sluiten
- Na de afsluiting aan de tafel wordt onder begeleiding van orgelspel door de diakenen de lege bekertjes weer opgehaald

 Overige praktische zaken 

- De livestream zal net als vorige keer tijdens de viering van het Avondmaal een breed overzicht laten zien van de kerkzaal, zodat het element van gemeenschappelijkheid en verbondenheid met de gemeente ondersteund wordt. Voor met name gezinnen met kinderen zal het moment van stilte te lang duren om de aandacht bij de dienst te houden. Een breed overzicht, waarin meer te zien is, zal behulpzaam zijn om de aandacht vast te houden.
- de verdeling van het aantal gemeenteleden over de diensten in het kerkgebouw van voorkeur wordt zoals gebruikelijk door broeder Peter de Boer geregeld. Omdat het aantal diensten beperkt is vragen wij u vriendelijk maar wel dringend uw uitnodigingsmail goed in de gaten te houden en zo mogelijk niet te schuiven in de diensten voor wat betreft uw aanwezigheid, zodat ook wat dat betreft het Avondmaal in goede orde kan verlopen.

Wat gaat er anders

- In alle drie de kerkgebouwen worden deze zondag deze drie erediensten gehouden, waarbij de volgende aanvangstijden voor de diensten zullen gelden: 08.45 uur, 11.00 uur en 17.00 uur
- Kwetsbare gemeenteleden krijgen deze keer de gelegenheid om deel te nemen aan de viering in de consistorie van de Schuilplaats in de middagdienst. Het zou fijn zijn als u dit via br. Peter de Boer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) vooraf aangeeft.

Uitnodigingsbeleid

We willen alle gemeenteleden de mogelijkheid bieden om tenminste één keer een kerkdienst te bezoeken. De uitnodigingen voor deze kerkdiensten worden vanaf maandag 6 september verstuurd. We willen u dringend vragen om dit goed in de gaten te houden en zo snel mogelijk op uw uitnodiging te reageren of u wel of niet komt. Hebt u na komende donderdag nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met br. Peter de Boer.

Bezinningsuur

Woensdag 8 september zal er een bezinningsuur op het Heilig Avondmaal gehouden worden in de Immanuelkerk door ds. W.A. Capellen. Ook zal deze dienst uitgezonden worden via de livestream. Het is voor iedereen mogelijk om hierbij aanwezig te zijn, graag hiervoor aanmelden via de site. U ontvangt woensdagmorgen 8 september een bevestiging als u kunt komen. De dienst begint om 20:00 uur.

 

We wensen u rijk gezegende Avondmaalsdiensten toe!

 

Dagelijks Woord

  • En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. -- Johannes 1:14