Zondag 21 Januari 2018

Het Documentatiecentrum van Dienstenbureau Chr. Gereformeerde kerken heeft een facebookpagina (klik hier.) Op de pagina komen 100 citaten van auteurs uit onze kerken. De eerste 48 staan er al. Het zijn citaten die stof geven tot nadenken.

Bijvoorbeeld 'Niet de laatste woorden of het sterven is beslissend voor de zaligheid. Maar het leven. Want een mens sterft zoals hij geleefd heeft.' of deze " Wees echt! Laat je daarin sturen door mensen die je kunnen helpen door onechtheid heen te prikken. Het zal een ontdekkend proces zijn, maar mijns inziens de enige weg om de toekomstige generatie te benaderen."

De selectie van de citaten is van de hand van de beheerder van het Documentatiecentrum, Jan Noorlandt. De site is het bezoeken waard. 

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5