Woensdag 16 Oktober 2019

Omdat er een onevenredige groei ontstond in de huidige wijkindeling en kijkend naar de nieuwe uitbreidingsplannen in Urk heeft de kerkenraad over een nieuwe wijkindeling gesproken. Een nieuwe indeling die per juli 2018 zal ingaan. 

Op deze manier komt er dus een evenredige verdeling over de gemeente. Daarbij is ook gekeken naar het aantal adressen voor de wijkouderlingen. De indeling vindt plaats over een: Schuilplaatswijk, Maranathawijk, Immanuelwijk en de Polderwijk, inclusief adressen buiten Urk. Hieronder wordt dit in een tekening weergegeven. 

De Polderwijk is de groeiwijk; het is de verwachting dat deze wijk de komende jaren met enkele tientallen adressen groeit vanwege de ontwikkeling van de Oranjewijk en Schokkerhoek.

Ds. H. Polinder zal de bearbeiding van de Immanuelwijk op zich nemen. Ds. J. van Vulpen de Maranathawijk en ds. H. Korving blijft verbonden aan de Schuilplaatswijk. De Polderwijk is op dit moment vacant.

Klik hier om de wijkindeling (van de ambtsdragers) in te zien.  

Dagelijks Woord

  • Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. -- Jakobus 1:25