Maandag 16 Juli 2018

“Soms lijkt een kerkdienst volgens een vast patroon te worden afgedraaid. Verbazen we ons nog over een ontmoeting met de drie-enige God?,” vraagt prof. dr. M. J. Kater zich af. In zijn boek ‘Een samenkomst om naar te verlangen’ gaat de in onze gemeente bekende en gewaardeerde hoogleraar in op de essentie van de traditionele kerkdienst. “Ook niet-spectaculaire kerkdiensten zijn verbazingwekkend.”

Dit zegt ds. Kater in een interview met CIP naar aanleiding van zijn nieuwe boek "Een samenkomst om naar te verlangen." Klik hier voor het interview.

Klik hier voor meer informatie over het pas verschenen boek. 

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2