Zondag 21 Oktober 2018

Binnenkort zal er een nieuwe gemeentegids verschijnen. Daarom vraagt de ledenadministrateur (br. Fokke Bakker) of u uw gegevens in de huidige gids wilt controleren. Het kan immers zomaar voorkomen dat u of huisgenoot verhuist bent/is. Of wellicht heeft u een ander telefoonnummer gekregen. 

Wijzigingen kunnen telefonisch doorgegeven worden op tel. 0527-683372 of 06-40360985. Ook kunt u onderstaand formulier invullen. 

Doorgeven wijzigingen


Voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenadministratie kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Let op: dit formulier kan niet gebruikt worden voor overschrijving of onttrekking naar en van de gemeente!

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14