Zondag 21 Oktober 2018

In de afgelopen weken bereikten de diaconie diverse klachten inzake de kerktelefoon, uitgezonden via internet. De klachten waren verschillend van aard en de directe oorzaak was vaak moeilijk te achterhalen. Er zijn inmiddels verschillende aanpassingen geweest en als laatste stap worden op dit moment de internetverbindingen in de drie kerkgebouwen geoptimaliseerd voor deze uitzendingen. Met deze en de andere aanpassingen hoopt de diaconie dat de klachten tot het verleden behoren.

De commissie van beheer buigt zich momenteel over de aanpak van het ventilatiesysteem Immanuelkerk

Het ventilatiesysteem in de Immanuelkerk werkt nog steeds niet naar behoren. Afgelopen jaar ontving de Commissie van Beheer klachten over vooral het geluidsniveau; dit jaar werd geklaagd over de warmte, met name op de galerij. De commissie onderzoekt nu de mogelijkheid om natuurlijke ventilatie te regelen via een raam in de toren dat geopend kan worden.

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14