Donderdag 21 Februari 2019

In de afgelopen weken bereikten de diaconie diverse klachten inzake de kerktelefoon, uitgezonden via internet. De klachten waren verschillend van aard en de directe oorzaak was vaak moeilijk te achterhalen. Er zijn inmiddels verschillende aanpassingen geweest en als laatste stap worden op dit moment de internetverbindingen in de drie kerkgebouwen geoptimaliseerd voor deze uitzendingen. Met deze en de andere aanpassingen hoopt de diaconie dat de klachten tot het verleden behoren.

De commissie van beheer buigt zich momenteel over de aanpak van het ventilatiesysteem Immanuelkerk

Het ventilatiesysteem in de Immanuelkerk werkt nog steeds niet naar behoren. Afgelopen jaar ontving de Commissie van Beheer klachten over vooral het geluidsniveau; dit jaar werd geklaagd over de warmte, met name op de galerij. De commissie onderzoekt nu de mogelijkheid om natuurlijke ventilatie te regelen via een raam in de toren dat geopend kan worden.

Dagelijks Woord

  • Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? -- Psalmen 42:1-2