Zondag 21 Oktober 2018

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een interkerkelijke ambtsdragersconferentie worden georganiseerd. Stond vorige keer de Reformatieherdenking centraal (Refo500), dit keer zal stilgestaan worden bij "400 jaar Dordt." Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste Gereformeerde Nationale Synode plaats. Deze nationale synode had een internationaal karakter en is sinds die tijd van internationale betekenis geweest. Aan deze synode danken wij ons belijdenisgeschrift 'Dordtse Leerregels.'

De conferentie vindt DV plaats op woensdag 10 oktober (morgen) in de Maranathakerk (20.00 uur.) De inleiding zal verzorgd worden door prod. dr. Hofman.

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14